SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Number of positions: 8

Contract type: Fast og vikarait

Percentage: Heltid-Deltid

Location: Lier

Employer: Vestre viken

Reference: 3429905856

Closing date: 21-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Er du på utkikk etter nye utfordringer i akuttpsykiatrien? - Kanskje vi har din nye jobb? - LIER Akuttseksjon I

Akuttseksjon I, ved Psykiatrisk avdeling Lier, ser etter sykepleiere, spesialsykepleiere eller vernepleiere til vikariater og faste stillinger opp mot 100 %.

Vi har ledig vikariater opp mot 100 %, for tiden med turnus enten på dag/aften/natt eller dag/aften. Akuttseksjon I er en lukket døgnseksjon, for pasienter med sammensatte psykiske lidelser. Seksjonen har 10 behandlingsplasser. Hovedkriteriene for innleggelse ved seksjonen er psykoselidelser og utageringsproblematikk, hvor rusmiddelbruk ofte er en tilleggsdiagnose. Akutt syke pasienter med voldelig og utagerende adferd med behov for skjerming og strukturert miljø er innenfor seksjonens spesialkompetanse. Gjennom flerfaglige behandlingsteam gjøres det utredning, behandling og gis omsorg tilpasset den enkelte pasient. Seksjonens behandlingstilbud baserer seg på relasjonsorientert miljøterapi og psykosereduksjon med fokus på blant annet mestring og medikamentell behandling. Det tilstrebes et nært samarbeid med pasientens private og offentlige nettverk. Akuttseksjon I er en del av en kunnskapsbedrift og tar i mot studenter fra høyskoler og universiteter.

Vi kan tilby:

Kalenderplan med arbeid hver 3. helg.

Høykompetent fagmiljø med mange sykepleiere/spesialsykepleiere av begge kjønn
God opplæring, med fadderordning, nyansattundervisning og veiledning
Et raust arbeidsmiljø som setter pris på samarbeidsevne, ansvarlighet og grundighet. Ditt bidrag til faglighet og aktiv deltakelse til miljøet er viktig for oss.
Medlemskap i kulturforening med utleie av hytter i inn- og utland, tilbud på medlemskap i treningssentre, turer o.l.

Vi ønsker deg som:
Er autorisert sykepleier eller vernepleier, eventuelt med spesialutdanning
Er engasjert, motivert, løsningsorientert og endringsvillig
Trives med hektiske og varierte arbeidsdager
Personlig egnethet for stillingen vektlegges. Erfaring fra psykiatrifeltet eller videreutdanning innen psykisk helsearbeid, psykosebehandling eller rus er en fordel.

Høres dette ut som en arbeidsplass for deg? - Da er ser vi frem til å lese din søknad!

Seksjonsleder Jørgen Strand og fagutviklingssykepleier Evy Torgersen kan kontaktes for ytterligere informasjon om stillingene.

Psykiatrisk avdeling Lier og Psykiatrisk avdeling Blakstad er for tiden i en fusjonsprosess mot fullstendig samlokalisering på Blakstad innen 01.03.2018. Vi gjør derfor oppmerksom på at arbeidssted kan endres i denne prosessen.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Jørgen Strand Seksjonsleder, phone: +47 90060584

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com