SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Spesialsykepleier

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Vettre

Employer: Vestre viken

Reference: 3429882666

Closing date: 26-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Spesialsykepleier - Alderspsykiatrisk poliklinikk - Psykiatrisk avdeling Blakstad

Alderspsykiatrisk poliklinikk på Blakstad er en av landets største, og betjener nå hele Vestre Viken sitt opptaksområde med 477 000 innbyggere.

Vi har ledig stilling for spesialsykepleier:

Poliklinikken utreder og behandler pasienter med nyoppstått psykisk lidelse etter 65 år. Vi samarbeider tett med pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester, samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov.

Poliklinikken har 12 behandlerstillinger hvorav 3 er overleger, 4 er psykologspesialister med nevropsykologi, gerontopsykologi og rus som spesialfelt, 4 spesialsykepleiere, 1 spesialvernepleier, 1 spesialergoterapeut. I tillegg seksjonsleder og 2 sekretærer.

Vi har tverrfaglig spisskompetanse i utredning og behandling av kompliserte demenstilstander, affektive lidelser og andre alderspsykiatriske tilstander. De fleste pasientene kommer til konsultasjoner i poliklinikken. I tillegg har vi en utstrakt ambulant virksomhet, undervisning og veiledning. Vi samarbeider godt med de to alderspsykiatriske døgnseksjonene og har felles inntaksmøte med dem.

Poliklinikken ledes av seksjonsleder med en av overlegene som medisinskfaglig ansvarlig.

Poliklinikken driver systematisk kvalitetsutvikling og er ISO-sertifisert.

Vi søker etter spesialsykepleier med kompetanse innen psykisk helsearbeid, interesse og erfaring fra fagområdet alderspsykiatri.

Personlig egnethet, gode samarbeidsevner, god arbeidskapasitet og interesse for fagutvikling og teamarbeid vil bli vektlagt. Førerkort er nødvendig.

Du vil komme til et høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskapo som gir deg mulighet til å kunne være med på å påvirke og utvikle poliklinikkens fremtid.

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til overenskomst.

Psykiatrisk avdeling Lier og Psykiatrisk avdeling Blakstad er for tiden i en sammenslåingsprosess mot fullstendig samlokalisering på Blakstad innen 28.02.2018. Vi gjør derfor oppmerksom på at arbeidssted kan endres som følge av nødvendige organisasjonsendringer.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Mona Drange Seksjonsleder, phone: +47 97168075

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com