SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Psykolog

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3387255771

Closing date: 09-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Psykolog - Drammen DPS seksjon psykisk helse, rus og avhengighet

Psykolog - Drammen DPS Seksjon psykisk helse, rus og avhengighet.

Drammen DPS er et distrikts-psykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik. Vi har et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere. Vi tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser og ruslidelser til befolkningen i vårt opptaksområde. Vi har akutte og elektive tjenester både i døgn og poliklinikk. Vi er et DPS i endring og ønsker å styrke behandlingstilbudet vårt med fokus på brukermedvirkning. Drammen DPS består av 4 seksjoner, en voksenpsykiatrisk poliklinikk, en poliklinikk for psykisk helse, rus og avhengighet, en døgnseksjon og en akuttseksjon.

Seksjon psykisk helse, rus og avhengighet (PRA) ble etablert 1. mars 2016, og er en seksjon i utvikling. Vi legger vekt på faglig kvalitet og utvikling av våre tjenester i samarbeid med våre brukere. Vårt mål er å levere recovery-orienterte, spesialiserte tjenester.

Seksjon PRA er underlagt fagfeltene psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er 25 stillinger i seksjonens tre behandlingsteam. Teamene er tverrfaglig sammensatt, og består av psykologer psykologspesialister, kliniske sosionomer, psykiatriske sykepleiere og leger med spesialitet i psykiatri. Seksjon PRA tilbyr vurdering, kartlegging, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med ruslidelser og psykiske lidelser, samt råd og veiledning til pårørende. Samarbeid med kommunens sosial-, helse- og omsorgstjeneste er også en viktig oppgave. To av seksjonens tre team er organisert under fagfeltet TSB. Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) tilbyr utredning og behandling av ruslidelse og psykisk lidelse til personer mellom 15 og 30 år. Rus – og avhengighetsteamet (RAT) gir tilbud til personer fra 30 år og oppover.

Vi har ledig et års vikariat for psykolog i 100 % stilling i rus- og avhengighetsteamet.

Arbeidsoppgaver:

kartlegging og utredning av psykisk lidelse og ruslidelse

samtalebehandling

samarbeide med andre faggrupper om behandling

deltakelse i tverrfaglig behandlingsteam

inkludering av pårørende i pasienters behandlingsforløp

utadrettet virksomhet og samhandling med andre tjenesteytere

Kvalifikasjoner og egenskaper:
psykolog med interesse for arbeid med målgruppen

erfaring og/eller interesse for fagfeltet

god samarbeidsevne

positivt engasjement og godt humør

god arbeidskapasitet

fleksibilitet

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
spennende arbeidsoppgaver

gode muligheter for faglig utvikling

et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø

lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomster

Vi holder til i moderne lokaler med sentral beliggenhet i Drammen

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

seksjonsleder Bente Dahl, phone: +47 41 67 19 54

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com