SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Miljøterapeut

Contract type: Fast stilling

Percentage: 17%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3386337907

Closing date: 07-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Miljøterapeut (syke-/vernepleier) - ARA Seksjon for avgiftning, Drammen

Avdeling for rus og avhengighet (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. ARA har ansvar for avgiftning, utredning og behandling av rusmisbrukere på spesialistnivå - Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Avdelingen består av 5 enheter.

ARA – Seksjon for avgiftning, Drammen har følgende ledige stillinger:

17 % fast stilling for miljøterapeut (syke-/vernepleier) med arbeid hver 3 hver helg med tiltredelse snarest.

ARA- seksjon for avgiftning Drammen har 13 døgnplasser for avgiftning, kartlegging av behandlingsbehov samt kriseintervensjon. Behandlingstiden er 3 uker. Pasientgruppen består av tungt belastede rusavhengige. Pasientene har ofte psykisk tilleggsproblematikk i form av angst, depresjoner og personlighetsforstyrrelser. Enheten har et utstrakt samarbeid med andre behandlingsenheter innen rus og psykiatri, de somatiske sykehusavdelingene og med den kommunale helse - og sosialtjenesten. Vi er delt i 2 etasjer hvor 2 etg. er øremerkede plasser for tvangsbehandling, akutt plass og avlastningsplass. I 3 .etasje har vi vanlige ordinære plasser for avrusning og kartlegging. Korte innleggelser inntil 3 uker.

Enheten disponerer 27 årsverk. Miljøpersonalet på dag og aften består av to team med hver sin teamleder. Personalansvaret tilligger enhetsleder.

Arbeidsoppgaver:

har erfaring fra arbeid innen rus og/eller psykiatri feltet
har gode samarbeidsevner
har evne til å arbeide strukturert og systematisk
liker et høyt tempo
tar ansvar
Kan du kombinere dette med godt humør - ja, da er du virkelig den vi leter etter!

Vi kan tilby:
en avdeling og enhet i utvikling og endring
utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
et travelt og trivelig arbeidsmiljø hvor ”stå på-viljen” blomstrer hos de ansatte
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

seksjonsleder Stian Tuvnes Ellingsen, phone: +47 32 86 17 28, cell: +47 926 34 598

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com