SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lege

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3392740772

Closing date: 03-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Lege i spesialisering

Lege i spesialisering - Drammen DPS. 100 % fast stilling ledig fra 01.09.17

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde er Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere. Drammen DPS gir et allmenn-psykiatrisk tilbud til befolkningen i opptaksområde.

DPSet består av 4 seksjoner, en voksenpsykiatrisk poliklinikk, seksjon for psykisk helse, rus og avhengighet (PRA), en døgnseksjon og en akuttseksjon.

Den som ansettes inngår i rotasjonsordningen i klinikk for psykisk helse og rus. Arbeidsgiver tilrettelegger for at man får tellende tjeneste så raskt som mulig.

Det er ledig fast stilling ved Drammen DPS med oppstart i vår Akuttseksjon. Akuttseksjonen er godkjent for 9 måneders fordypningstjeneste.

Arbeidsoppgaver:

Følger utdanningsforløp med tjeneste i sengepost og poliklinikk, ambulering. Vakt i henhold til tjenesteplan der det er aktuelt.

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege
Godkjent turnustjeneste
Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:Motivasjon og interesse for fagfeltet
Gode kommunikasjonsferdigheter
Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
Fleksibel og løsningsorientert
Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
Personlig egnethet

Vi tilbyr:
Godt faglig og stimulerende arbeidsmiljø
Faglig og personlig utvikling
Nært og godt samarbeid mellom de ulike team, seksjoner og avdelingene
Lønn i henhold til gjeldende overenskomst

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Seksjonslede Ulrica Bore, phone: +47 930 316 29

Contact person:

Avdelingsoverlege Birgit Kruska Bjerke, phone: +47 415 99 675

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com