SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Klinisk sosionom

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Sandvika

Employer: Vestre viken

Reference: 3421126613

Closing date: 28-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Klinisk sosionom - BUPA Bærum BUP

Bærum BUP har ledig fast stilling som klinisk sosionom fra 01.09.17.

BUPA, med ca. 320 stillinger, er organisert som egen avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen dekker et opptaksområde med totalt 100.000 barn og unge. Faglig prosjektutvikling og klinisk forskning stimuleres og det er opprettet egen forsknings- og utviklingsenhet ved klinikken.

Bærum BUP er en av 5 poliklinikker i avdelingen. Vi har ca 40 fagstillinger fordelt på 5 team; 3 generalistteam, et sped- og småbarnsteam og et nevroteam. Bærum BUP er også tillagt områdefunksjon for behandling av OCD fra 2014 og har etablert eget OCD-team. Poliklinikken betjener ca 30.000 barn og unge i opptaksområdet. Det er utstrakt samarbeid med 1.linjetjenesten, øvrige enheter i BUPA og barne- og ungdomsavdelingen i Drammen.

Arbeidsoppgaver:

Utredning og behandling av alle barnepsykiatriske tilstander for barn i alderen 6-18 (23) år innenfor eget kompetanseområde og samarbeide med andre profesjoner for faglig forsvarlig tjenestetilbud
Utstrakt samarbeid med barnas foreldre og nære omsorgsgivere.
Samarbeid med kommunale og andre aktuelle instanser.
Inngå i tverrfaglig team ved poliklinikken og samarbeide med øvrige medarbeidere i egne og hverandres saker.
Veiledning og opplæring internt og eksternt.

Kvalifikasjoner:
Klinisk sosionom med utdanning i barn og unges psykiske helse og familieterapi.
Dersom det ikke søker kvalifiserte kliniske sosionomer kan det bli mulig med tilsetting for sosionom til utdanningsstilling for spesialitet i barn og unges psykiske helse.
Det ønskes solid erfaring fra andre tjenester, for eksempel barnevern, NAV, rustjenester eller annet relevant erfaring fra arbeid med barn og familier.

Utdanningstittel:
Klinisk sosionom

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet for stillingen vektlegges.
Selvstendighet og god evne til struktur og egen organisering.
Gode samarbeidsevner.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Trivelig arbeidsmiljø med gode og erfarne kollegaer.
En poliklinikk som er opptatt av god og virksom pasientbehandling, faglig utvikling og klinikknær forskning.
Godt samarbeid med Bærum kommunes mange tjenester for barn og unge.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Kristin Sørbrøden Breda Seksjonsleder, phone: +47 46936842

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com