SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Hønefoss

Employer: Vestre viken

Reference: 3429882502

Closing date: 21-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Avdelingssykepleier

1 års vikariat for avdelingssykepleier for operasjonsavdelingen, dagkirurgi og sterilsentral - Ringerike sykehus

Vi har ledig 1 års vikariat for avdelingssykepleier med tiltredelse 15.08.17.

Avdelingssykepleier har daglig ansvar for effektiv drift innenfor eget ansvarsområde, herunder personal og økonomiansvar, samt utvikle enheten i tråd med helseforetakets målsetninger.
Ansvar for at enheten drives i overensstemmelse med etiske retningslinjer og sykehusets grunnleggende verdier.
Skal gjennom egen enhet bidra til at avdelingen oppnår sine mål innenfor pasientbehandling og kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.

Avdelingssykepleier inngår i lederteamet i kirurgisk avdeling. Avdelingssykepleier for operasjonsavdelingen vil kunne bli tildelt fremskutte lederoppgaver både utad og innad i avdelingen på vegne av teamet.

Kvalifikasjoner:

Sykepleier med videreutdanning i operasjonssykepleie.
Lederkompetanse, formell eller erfaringsbasert
Gode lederegenskaper, evne og lyst til å gå inn i en lederstilling.
Det er ønskelig med erfaring fra ledelse av operasjonsavdeling, dagkirurgi og sterilsentral

Personlige egenskaper:
Initiativ og kreativitet.
Evne til å samarbeide og vektlegge et godt arbeidsmiljø
Personlig egnethet

Vi tilbyr:
Utfordrende og sentral lederstilling i et spennende og nytenkende sykehusmiljø
Lønn etter avtale

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

May Janne Botha Pedersen Konstituert klinikkdirektør, phone: +47 984 16 639

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com