SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Psykolog

Contract type: Vikariat

Percentage: 100 %

Location: Gjettum

Employer: Vestre viken

Reference: 3488268701

Closing date: 06-07-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Psykolog - ARA Seksjon for avgiftning og utredning, Bærum

Avdeling for rus og avhengighet er en av ni avdelinger i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 5 seksjoner, geografisk spredt innenfor Asker/Bærum og Buskerud. Vi gir tilbud om avgiftning, utredning, døgnbehandling og legemiddelassistert rehabilitering - LAR.

Avdelingen har et tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger innen voksenpsykiatri og barne - og ungdomspsykiatri, og har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen arbeider etter prinsippene for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. Avdelingen har ca. 140 årsverk. Klinikken har egen forskning og utviklingsenhet.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling for rusavhengige ble opprettet som eget fagområde innen spesialisthelsetjenesten i forbindelse med rusreformen i 2004. I 2014 ble det opprettet egen spesialitet innen rus og avhengighetsmedisin. Det faglige og organisatoriske samarbeidet mellom fagfeltet rus og psykisk helsevern er vektlagt i klinikken og er under stadig utvikling.
Seksjon avgiftning og utredning, Bærum gir tilbud om avgiftning og/eller utredning til personer med rusavhengighet i kombinasjon med psykisk lidelse. Tilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn.
Seksjonen har 12 behandlingsplasser for planlagte innleggelser, hvorav 4 plasser benyttes til utredning. I tillegg har seksjonen en akuttplass forbeholdt akuttpsykiatrisk avdeling og somatisk avdeling..
Vi er tverrfaglig bemannet med to psykologspesialiststillinger, psykiater, LIS, vernepleiere, sykepleiere og sosialfaglig kompetanse.

Vi søker nå en psykolog som kan tiltre i ett vikariat frem til september 2018.

Arbeidsoppgaver:

Utredning av ruslidelse, utviklingsforstyrrelser, kognitiv funksjon og generelt funksjonsnivå
Bidra aktivt i seksjonens tverrfaglige behandlingsteam
Være en sentral aktør i arbeidet med videreutvikling og kvalitetssikring av vårt behandlingstilbud
Gi faglig støtte, veiledning og undervisning til personal/pasienter

Kvalifikasjoner:
Det er ønskelig med erfaring fra rus/psykiatri
Beherske norsk muntlig og skriftlig

Utdanningsretning:
Psykologi

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Vi søker en engasjert og fleksibel psykolog med innsatsvilje og gode samarbeidsevner
Trives med å jobbe i tverrfaglig team
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
Faglig utfordrende oppgaver
Godt tilrettelagt og strukturert samarbeid med andre psykologer, leger og andre faggrupper
Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldene overenskomst
Sentralt beliggende på Bærum sykehus

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Iren Haugseth Seksjonsleder, phone: +47 67523783

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com