SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sjuksköterskor

Number of positions: 3

Contract type: Tillsvidare

Percentage: 100%

Location: Lund

Employer: Region Skåne

Reference: A590276

Closing date: 2016-10-02

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Region Skåne on:

Facebook

Sjuksköterskor till Kirurgavdelning i Lund

Kirurgavdelning 14 bedriver högspecialiserad vård med hela södra Sverige som upptagningsområde. Vi finns i dag på våning 11 i Blocket med stadens kanske bästa utsikt! Vården bedrivs på enkelrum, 2-salar, 4–salar samt modulen för de svårast sjuka(intermediärvårdssal). På teamexpeditionerna bedrivs planering och uppföljning av tvärprofessionella team som består av undersköterska, sjukgymnast, läkare, dietist, kurator och sjuksköterska. Enheten vårdar patienter i tre olika team:

• Övre GI: esophagusresektioner, ventrikelresektioner, endoskopiska undersökningar och behandlingar. För dessa patienter har vi standardiserade ERP(early recovery pathway)-flöden.
• BM (bröst och melanom): mastectomi, sektorresektioner i bröstkörteln samt malignt melanom.
• Akut: alla typer av akutinlagda patienter med kirurgiska åkommor som exempelvis appendectomi, ileus, cholecystit och gastrointestinala blödningar.

Våra mål:

• Trygga och nöjda patienter som är delaktiga i sin vård
• Utvecklande praktikplats
• Effektiv och kvalitetssäkrad vård
• Bra arbetsmiljö med möjlighet till utveckling
• Fler specialistutbildade sjuksköterskor och undersköterskor

För att tillvarata alla medarbetares unika kompetens är målet att samtliga medarbetare är engagerade i verksamhetens utvecklingsarbete i olika former av utvecklingsgrupper eller ansvarsområden.

Vår närmsta framtid:
• Vi har blivit utvalda som rikscentra för övre kirurgi i Sverige
• Öppnandet av intermediärvård på avdelningen september 2016
• Ökat antal specialistutbildade sjuksköterskor och undersköterskor

Arbetsuppgifter:
I samband med att vi ändrar vår inriktning på avdelningen och utökar med intermediärvård söker vi sjuksköterskor!

Som sjuksköterska på kirurgavdelning 14 ansvarar du för omvårdnadsarbetet kring patienterna i samråd med ditt team. På avdelningen finns en blandning av patienter med högt (intermediärvård) och lite lägre vårdbehov vilket underlättar din introduktion och ger dig utvecklingsmöjligheter många år framöver. Detta gör att även vana sjuksköterskor får ett utmanande arbete. Din kompetens ska användas på ett för patienterna säkert sätt samt till utveckling och engagemang i din yrkesroll.

Kompetensutveckling är en av de viktigaste faktorerna för att bibehålla och öka kvalitén i vården samt ge stimulans i yrkeslivet. På kirurgiavdelning 14 finns därför två kliniska omvårdnadsledare (sjuksköterska och undersköterska) som i nära samarbete med specialitetsansvariga läkare och övriga nyckelfunktioner ansvarar för kompetensutvecklingen på avdelningen. Vi ser gärna att du efter en tid på avdelningen går kirurgspecialistutbildning eller annan för verksamheten värdefull utbildning. På avdelningen hålls förutom årlig studiedag också föreläsningar samt utbildningstillfällen som arrangeras utifrån behov.

Vi har verksamhetsanpassat kvotschema som tar hänsyn till din arbetshälsa med utrymme för återhämtning och utveckling.

Kvalifikationer:
Du som söker tjänsten är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Kirurgisk specialistutbildning alternativt IVA-/akutspecialistutbildning är meriterande, likaså om du har erfarenhet av kirurgi eller intermediärvård.

Vårt mål är att bli Sveriges bästa vårdavdelning där patienten, anhöriga och personalen tillsammans arbetar för respekt, professionalism, delaktighet och utveckling. Vägen till detta tror vi bland annat är en patientcentrerad vård och ett aktivt värdegrundsarbete. Vill du vara med på vår resa?

Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Ytterligare språkkunskaper är en fördel

Vi använder oss av löpande urval i denna rekrytering, välkommen med din ansökan redan idag!

Övrigt:
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en god ambassadör för våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

Skånes universitetssjukvård (SUS) bildades den 1 juni 2013 och består av Skånes universitetssjukhus samt av den offentligt bedrivna primärvården i Malmö- och Lundområdet. Skånes universitetssjukhus omfattar sjukhusverksamheterna i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Förvaltningen har totalt omkring 12 700 medarbetare och en omsättning om 12,7 miljarder kronor. SUS erbjuder primärvård, länssjukvård och högspecialiserad vård, samtidigt som vi utbildar och bedriver avancerad forskning i nära samarbete med universitet och högskolor. Vi arbetar med respekt för människan och strävar alltid efter att vara bland de bästa

På www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

För frågor angående tjänsten, välkommen att kontakta:

Contact person:

Ingela Fridlund - Enhetschef avd 14, phone: +46 (0)46 - 17 19 35

Contact person:

Sofia Kårmark - Omvårdnadsledare, phone: +46 (0)46 – 17 24 14
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com