SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Specialpedagog

Contract type: Tillsvidare

Percentage: 100%

Location: Kristianstad

Employer: Kristianstad Kommun

Reference: BUF:2015:300

Closing date: 2015-08-12

Apply for the job here.

Visit our home page.

Specialpedagog, Centralskolan

Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden! Centralskolan är en mångkulturell F 6-skola som ligger på Östermalm i centrala Kristianstad. Skolan har 300 elever fördelade på 14 klasser. Vi har även 2 förberedelseklasser där våra nyanlända elever går. Centralskolans fritidshem är uppdelade på fyra avdelningar.

Arbetsuppgifter

Som specialpedagog i grundskolan arbetar du med övergripande ansvar för pedagogiska arbetet i verksamheten i nära samarbete med rektor. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för utvecklingsarbete, uppföljning, utvärdering och åtgärdsprogram. Du kommunicerar mål och utveckling med elever, personal och vårdnadshavare.

Samarbete med övrig personal är en viktig uppgift då en stor del av arbetet innebär arbete i team runt eleverna. Handledning i pedagogiska frågor både till arbetslag och enskilda lärare.
Du bidrar aktivt till skolans utveckling och kvalitetssäkring samt tar ansvar för den egna personliga kompetensutvecklingen. En annan viktigt uppgift är att arbeta för att skapa en lugn, trygg och trivsam skola.

Specialpedagogens uppgift är att inom ramen för skolans uppdrag bistå med specialpedagogisk kompetens. Du har goda insikter i skolans uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Du har erfarenhet av framgångsrikt arbete kring elever med koncentrations-, uppmärksamhets- och samspelssvårigheter och kunskap om olika inlärningssvårigheter, samt läs- och skrivsvårigheter hos barn och ungdomar. Viss undervisning i läs-och skrivinlärning kan förekomma i de lägre årskurserna.

Du ska kunna kartlägga behov och bistå pedagoger i att upprätta åtgärdsprogram.

Kvalifikationer:
Du ska ha lärarexamen med behörighet att undervisa i svenska upp till åk 6 samt specialpedagogexamen. Erfarenhet av elever med olika inlärningssvårigheter krävs.

Det är meriterande om du har erfarenhet av framgångsrikt arbete kring elever med olika funktionshinder. Även erfarenhet av att kartlägga elevers språkliga och matematiska utveckling men även handledning i pedagogiska frågor både till arbetslag och enskilda lärare är meriterande. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av att skriva pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram samt genomförande av dessa i samråd med undervisande lärare, elev och hem.

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och uppdrag särskilt avseende barn i behov av särskilt stöd och kan kartlägga och utreda elevers behov och bistå pedagoger i att upprätta åtgärdsprogram. Vidare har du förmåga att anpassa ditt arbetssätt till olika gruppers och individers förutsättningar samt lätt för att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt. Du har även goda IT-kunskaper samt god kännedom om kompensatoriska alternativa läromedel liksom mycket god pedagogisk kompetens. Du har kunskap om olika inlärningssvårigheter och funktionshinder samt kan ge handledning i pedagogiska frågor både till arbetslag och enskilda lärare.

Du är självgående med entusiasm, energi och lust i arbetet samt tar initiativ, strukturerar, driver och uppnår resultat. Vidare har du förmåga att se verksamheten i ett helhetsperspektiv, ser sammanhang och fokuserar på rätt frågor, samt har förmåga att tänka utanför ramarna och vill hela tiden utveckla sig själv och en kreativ lärmiljö. Du har även god självinsikt och är trygg i dig själv och din roll som specialpedagog med god samarbetsförmåga samt kan skapa relationer och relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har förmåga att påverka diskussioners inriktning och andras motivation samt stärka barns självkänsla och självförtroende.

Anställningsvillkor:
Tillsvidare, 100% med tillträde 2015-08-12

För facklig information, ta kontakt med:
Martin Nilsson, LR, 044 13 66 46
Tarja Vänskä, LF, 044 13 66 31

Sista ansökningsdatum
2015-08-02

Till din ansökan skall du bifoga
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation.

Övrigt:
När sökande erbjudits anställning ska den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom vissa skollagsreglerade verksamheter visa ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Kristianstads kommun rökfri arbetstid.

Är du intresserad:
Välkommen med din ansökan nedan via extern länk eller vår hemsida www.kristianstad.se/jobb tillsammans med CV och personligt brev. Behöver du hjälp när du ska lägga upp din ansökan, kontakta handläggare Maria Hallgren, tel 044-13 58 07.

Söker du internt måste du ha fyllt i din e-postadress i Heroma Självservice, under Personligt, Namn & Adress för att vi ska kunna kontakta dig.

För mer information, ta kontakt med:

Contact person:

Annika Persson, Rektor, phone: +46 (0)733-13 66 01
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com