SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lärare

Contract type: Tillsvidare

Percentage: 100%

Salary: Månadslön

Location: Kristianstad

Employer: Kristianstad Kommun

Reference: BUF-2016/79

Closing date: 2017-01-15

Apply for the job here.

Visit our home page.

Lärare åk 7-9, Ma/NO Tollarps skola

Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 83 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Vi är närmre 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta tillsammans med oss. Vårt arbete gör skillnad i människors vardag!

Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Tollarps skola präglas av en god kollegial stämning, där det finns en öppenhet till nytänkande och utrymme för kreativitet. Vi har ett gott samarbete i personalgruppen och arbetar lösningsfokuserat tillsammans för att nå en hög måluppfyllelse.

Skolan är en F-9 skola i kommunal regi, som även bedriver fritidsverksamhet för årskurs F-6. På skolan finns 420 elever i åldershomogena klasser. Dessa klasser är indelade i två spår, A och B. Kopplat till verksamheten finns tre arbetslag indelade i F-3, 4-6 och 7-9. Det finns även ett arbetslag som arbetar för elevhälsan, EHT. I det sistnämnda arbetslaget finns speciallärare, specialpedagoger, skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare inklusive rektorerna.

Pedagoger har bred kompetens med hög ämnesbehörighet där erfarenhet och kunskap tas tillvara för att nå en helhetssyn. Personalen är engagerad med ett positivt och inkluderande förhållningssätt. Vårt mål är att ge eleverna en bra skola samt skapa en Vi-känsla för hela skolan. Vi lägger stor vikt vid att eleven har kunskap om vilka förmågor och färdigheter, som bedöms i varje ämne, samt hur eleven kan arbeta mot dessa.

Arbetsuppgifter:

Du kommer arbeta som lärare i ämnena Ma/NO. I tjänsten ingår även mentorskap. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete och som stimulerar elever till lärande och eget ansvarstagande. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet och håller dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete.

Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Kvalifikationer:
Du har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 7-9 i ämnena Ma/NO i grundskolan. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som lärare. Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Du har förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår och du bör ha god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.

För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering och dokumentation krävs.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper. Du har en helhetssyn på skolans verksamhet samt förstår hur den är organiserad inom kommunen.

Då vi har behov av att tillsätta vakansen inom kort tillämpar vi löpande urval. Löpande urval innebär att vi kommer att stänga rekryteringen senast 2016-12-15 men att det kan komma att ske innan om vi hittar rätt kandidat. Vi vill därför uppmana dig att söka vakansen snarast.

När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

För mer information, ta kontakt med:

Contact person:

Eva Axelsson, rektor, phone: +46 (0)733-134503

Contact person:

Pär Tammo, LR, phone: +46 (0)738-532112
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com