SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lärare

Contract type: Tillsvidare

Percentage: 100%

Location: Kristianstad

Employer: Kristianstad Kommun

Reference: BUF:2015:331

Closing date: 2015-08-02

Apply for the job here.

Visit our home page.

Lärare åk 7-9 Sv, Tollarps skola

Tollarps skola präglas av en god kollegial stämning, där det finns en öppenhet till nytänkande och utrymme för kreativitet. Vi har ett gott samarbete i personalgruppen och arbetar lösningsfokuserat tillsammans för att nå en hög måluppfyllelse.

Skolan är en F-9 skola i kommunal regi som även bedriver fritidsverksamhet för årskurs F-6. På skolan finns 415 elever i åldershomogena klasser. Dessa klasser är indelade i två spår, A och B. Kopplat till verksamheten finns tre arbetslag indelade i F-3, 4-6 och 7-9. Det finns även ett arbetslag som arbetar för elevhälsan, EHT. Vårt mål är att ge eleverna en bra skola samt skapa en Vi-känsla för hela skolan.

Arbetsuppgifter:

Som lärare i Kristianstad lägger vi stor vikt vid att du arbetar utifrån aktuella mål- och styrdokument. Huvuduppdraget är att ansvara för elevernas lärande och utveckling genom undervisning, handledning och stöd. Du väljer metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar, så att eleverna når de mål som ställts upp. I arbetet ingår att dokumentera, följa upp och utvärdera. Du kommunicerar mål och utveckling med elever och vårdnadshavare.

Samarbete med övrig personal är en viktig uppgift då en stor del av arbetet innebär arbete i team runt eleverna. Du bidrar aktivt till skolans utveckling och tar ansvar för den egna personliga kompetensutvecklingen. En annan viktig uppgift är att arbeta för att skapa en lugn, trygg och trivsam skola.

Kvalifikationer:
Du ska ha lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 7-9 i ämnet svenska i grundskolan. Det är meriterande om du har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 7-9 i ämnena bild och matematik i grundskolan.

Dokumenterad erfarenhet av arbete som lärare i grundskolan, annan erfarenhet från liknande arbetsuppgifter eller annan arbetslivserfarenhet är även det meriterande.

Du är en tydlig pedagogisk ledare som kan anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs förutsättningar och som kan leda och stimulera eleverna i deras utveckling. Vidare har du har god kommunikativ förmåga, god samarbetsförmåga samt är trygg i din roll som lärare.

Anställningsvillkor:
Allmän visstidsanställning, 100% med tillträde senast 2015-09-14 om möjligt gärna redan 2015-08-12 och med varaktighet till och med 2015-12-21.

För facklig information, ta kontakt med:
Pär Tammo, Lärarnas riksförbund, 0705-35 02 85
Jonas Friberg, Lärarförbundet, 0733-13 45 07

Sista ansökningsdatum
2015-08-02

Till din ansökan skall du bifoga
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation.

Övrigt:
När sökande erbjudits anställning ska den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom vissa skollagsreglerade verksamheter visa ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Kristianstads kommun rökfri arbetstid.

Är du intresserad:
Välkommen med din ansökan nedan via extern länk eller vår hemsida www.kristianstad.se/jobb tillsammans med CV och personligt brev. Behöver du hjälp när du ska lägga upp din ansökan, kontakta handläggare Maria Hallgren, tel 044-13 58 07.

Söker du internt måste du ha fyllt i din e-postadress i Heroma Självservice, under Personligt, Namn & Adress för att vi ska kunna kontakta dig.

För mer information, ta kontakt med:

Contact person:

Eva Axelsson; Rektor, phone: +46 (0)44-13 20 59
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com