SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lärare

Contract type: Vikariat

Percentage: Deltid/extra

Work hours: Dag

Location: Skellefteå

Employer: Skellefteå kommun

Closing date: 2015-12-31

Apply for the job here.

Visit our home page.

Läs mer om Skellefteå kommun > > >

Follow Skellefteå kommun on:

Facebook
Twitter

Lediga jobb Skellefteå kommun Vikarieingång lärare, senare år

Anmälan om intresse för lärarvikariat, grundskolans senare år

Vi har behov av vikarier inom våra verksamheter. Vikariatsbehovet kan variera under året. Vi samordnar vikarieanskaffningen i en personalpool dit beställningar av vikarier från verksamheten läggs och bemanning sker.

Vikariatens längd är i första hand upp till två veckor. De kan bli längre, men högst sex månader eller en termin.

Vi ser gärna att du kan tänka dig att jobba i kommunens ytterområden.

Arbetsuppgifter:

Du förväntas arbeta med alla arbetsuppgifter som förekommer inom de skolformer som blir aktuella för dig som vikarie.

Kvalifikationer:
Inom våra verksamheter krävs specifika grundutbildningar. För att arbeta inom grund- och särskola finns behörighetskrav. Arbetets art kräver intresse för att möta barn och elever samt förmåga att kunna förändra ditt agerande utifrån de olika situationer du möter i arbetet. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.

I Skellefteå kommun eftersträvar vi mångfald i alla former och ser det som en tillgång om du har olika språk, teckenspråk eller kulturella kompetenser som berikar våra verksamheter och möten med medborgare.

Din intresseanmälan:
När din ansökan bearbetats får du besked om du uppfyller de grundkrav som ställs inom aktuell verksamhet. Gör du det kommer vi att kalla dig till en kortare intervju. Som tidigare nämnts varierar vikariebehovet över tid och utifrån yrkeskategorier. Behoven varierar även geografiskt.

Om du antas som vikarie måste du själv se till att du står till förfogande och ange under vilka perioder du kan arbeta. Om det sker någon förändring vad det gäller din tillgänglighet ska du anmäla det till skol- och kulturkontorets vikariesamordning snarast möjligt.

Du får en kortare utbildning i hur du som vikarie handhar datasystemet som används för vikariehanteringen.

Välkommen med ansökan som du gör via länken i den här annonsen.

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.

Om Skellefteå kommun, skol- och kulturkontoret:
Barnen och ungdomarna är Skellefteås framtid. Vår uppgift på skol- och kulturkontoret är att ge dem goda kunskaper och färdigheter en trygg och bärkraftig plattform för fortsatta studier, och så småningom för vuxenlivet. Vi gör detta på både lärande och närande sätt. Våra 3 000 anställda är ryggraden i arbetet och säkerställer att verksamheterna för- och grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, elevhälsa, resursavdelning, kultur och bibliotek bedrivs engagerat och med hög kompetens och kvalitet.

För att arbeta inom skol-och kulturkontorets verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från Belastningsregistret § 22. Utdraget begär du själv hos Rikspolisstyrelsen i Kiruna. Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.

Kontaktpersoner:
Lisa Linderborg, HR-specialist, 0910-73 50 00
Ann-Christine Wikström, bemanningsadministratör, 0910-73 50 00
Anette Holmgren, Lärarnas Riksförbund, 0910-73 50 00
Anita Ericsson, Lärarförbundet, 0910-73 50 00

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com