SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelningschef

Contract type: Tillsvidare

Percentage: 100%

Location: Flexibel

Employer: Vattenfall AB

Reference: GS-00241

Closing date: 2016-12-18

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vattenfall Sverige on:

Facebook
Twitter

Avdelningschef Energieffektivisering-Vattenfall Services

Vill du vara med och utveckla vår satsning på Energieffektivisering? Vattenfall Services företagskultur präglas av entreprenörsanda där affärsmässighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation och nu vill vi fortsätta att satsa på våra konsulttjänster inom energieffektiviseringsområdet.

Vi rekryterar nu en chef till avdelning Energieffektivisering:

Du kommer i den här rollen att fortsätta bygga upp, utveckla och leda verksamheten för energikartläggning och energieffektivisering inom Vattenfall Services.

Som avdelningschef ansvarar du, både operativt och strategiskt, för mål, strategier, personal, arbetssätt, lösningar, affärer, ekonomi och resultat. Du kommer att ingå i ledningsgruppen för affärsområdet. Du har personalansvar för en mindre grupp varför du själv också behöver vara operativ i din roll.

Våra kunder:
Många av våra kunder är industriföretag men med den lag som 1 juni 2014 trädde ikraft (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL), har vår kundbas breddats. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten. Läs här http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/lag-och-ratt/energikartlaggning-i-stora-foretag/

Dina kvalifikationer som avdelningschef:
Som person är du kommunikativ, driven och diplomatisk, du är också bra på att utveckla relationer. Du är trygg i dig själv och ditt ledarskap. Du vet att tydlighet, mod och samarbete är avgörande för att tillsammans nå högt uppsatta mål. Arbetet kräver att du kan prioritera och hålla god ordning och reda. Du talar och skriver både svenska och engelska, har B-körkort och möjlighet att resa i tjänsten.
Kunskap och erfarenhet av att arbeta inom energieffektiviseringsområdet är meriterande då du i den här tjänsten också kommer att ansvara för kundprojekt.

I grunden har du en universitets- eller högskoleutbildning. Vi ser gärna att du har haft en ledande roll som chef eller projektledare. För att lyckas tror vi att du har ett brinnande intresse för såväl kunder som medarbetare!

Vid frågor rörande tjänsten, kontakta:
Annica Olsson, enhetschef Energy Services, tfn 070-544 02 68
Henri Waher, rekryterare, tfn 0701-499699.

Fackliga representanter
Anders Sundqvist, Unionen

Torbjörn Mårtensson, SEKO
Anders Eriksson (Nyköping), Ledarna

Ann-Jeanette Lönroth, Akademikerna, alla nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

Känns detta som ett jobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan!

Vattenfall

är en av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten. Vi levererar el, värme och gas till 15,5 miljoner privat- och företagskunder i Sverige, Danmark, Finland, Holland, Tyskland och Storbritannien.
Vi arbetar med alla delar i värdekedjan – produktion, distribution och försäljning. Vår energimix består av sex energikällor: biomassa, kol, kärnkraft, naturgas, vatten- och vindkraft.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com