SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Kommunelege

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Tana

Employer: Tana kommune

Reference: 596

Closing date: 05-06-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Les mer om Tana Kommune > > >

Follow Tana kommune on:

Facebook
Twitter

Ledig vikariat som kommunelege ved legesenteret for Tana og Nesseby

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Unjárgga gielda/Nesseby kommune er en sjøsamisk kommune i Øst-Finnmark med ca. 900 innbyggere. Kommunen ligger rundt den indre del av Varangerfjorden med Varangerbotn som kommunesenter. Nærmeste by og flyplass ligger i Vadsø 50 km fra Varangerbotn og det er 1 ½ times kjøring til Kirkenes flyplass som har flere daglige direktefly til Oslo. Nesseby kommune tilbyr gratis barnehage.

Tana og Nesseby er nabokommuner med felles legetjenester for de to kommunene. Kommunene tilhører det samiske forvaltningsområdet og samisk er offisielt språk i tillegg til norsk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Legesenteret for de to kommunene har til sammen 5 fastlegestillinger og 2 turnusleger.

Det er nå ledig:

Vikariat 100 % stilling som kommunelege ved legesenteret for Tana og Nesseby, kontorsted Tana ID 596

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse og fram til 30.10.16 med mulighet for forlengelse til og med 31.10.17.

Hovedoppgavene vil være kurativ legetjeneste. I stillingen inngår også offentlig helsearbeid og tilsynsoppgaver.

Det kreves norsk autorisasjon som lege. Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lovverk. Det legges vekt på personlig egnethet med gode samarbeidsegenskaper.

Vi kan tilby:
- Inspirerende fagmiljø
- Gunstige skatte- og avgiftsordninger innen tiltakssone for Finnmark
- Veiledning i utdanning til spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin

Kommunene inngår i tiltakssonen for Finnmark og Nord Troms med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknad, CV, og godkjente kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk. Se www.tana.kommune.no, Ledige stillinger.

I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV.

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist: 5. juni 2016

For mer informasjon:

Contact person:

kommuneoverlege Lars-Kristian Kvalheim, fax: +47 455 17 700, email: Click here

Tana kommune

Med engasjerte og kvalifiserte medarbeidere som tar felles ansvar for helheten, er Tana kommune en spennende kommune i vekst og utvikling. Vår arbeidsplass karakteriseres med høy kompetanse, likestilling, medbestemmelse, samarbeid, fleksibilitet, utvikling og frihet. Som ansatt har du mulighet å påvirke din arbeidssituasjon og virksomheten på din arbeidsplass. Kommunens struktur gjør at kommunikasjonen flyter lett i alle retninger.

Trygghet for våre medarbeidere er også en trygghet for kommunens innbyggere som søker kvalitet i det kommunale tilbudet. Vi vil ha et voksende, integrert og framgangsrikt lokalsamfunn hvor god kommunal service, sammen med et godt utvalg handel og fritidsmuligheter gir høy livskvalitet.

Velkommen til Tana kommune hvor alle vakre, hjelpsomme og vennlige mennesker skaper et levende samfunn hvor latteren preger hverdagen i samspill med kjærlighet til fjorden, vidda, vår kultur og folket!

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com