SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 50%

Location: Lier

Employer: Vestre viken

Reference: 3177821573

Closing date: 02-09-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Vernepleier/sykepleier med relevant videreutdanning - Drammen DPS Akuttseksjonen

Vernepleier/sykepleier (fortrinnsvis med relevant videreutdanning) - Drammen DPS, akuttseksjon

50 % fast stilling ledig. 35,5 timer/uke. Nattarbeid med arbeid hver tredje helg.

Drammen DPS er et distriktspsykiatrisk senter med lokalfunksjoner i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med en befolkning på ca. 130.000 innbyggere.

Akuttseksjonen gir kortvarig behandling av pasienter i behov av akutt psykiatrisk helsehjelp. Seksjonen har i tillegg ansvar for tilsynstjenesten ovenfor Drammen sykehus.

Seksjonen består av åtte åpne akuttsenger og en akuttpoliklinikk som inkluderer ambulant oppfølging.

Akuttseksjonens døgnvirksomhet er inntil videre lokalisert i Fossveien, Lier. Stillingen er på nåværende tidspunkt knyttet til seksjonens døgndrift.

Kvalifikasjonskrav:

Offentlig godkjent vernepleier eller sykepleier

Ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller annen relevant videreutdanning

Erfaring fra og interesse for akuttpsykiatri.

Gode formidlingsevner, både skriftlig og muntlig

God evne til skriftlig dokumentasjon gjennom målstyrte planer. Ønskelig med kunnskaper i DIPS

Beherske norsk muntlig og skriftlig godt

Personlig egnethet, evne til å arbeide strukturert, målrettet og fleksibelt og evne til tverrfaglig samarbeid vil bli vektlagt ved tilsetting.

Arbeidsoppgaver:
Målrettet akuttbehandling og miljøterapi til pasienter i akutt krise. Bidra i utarbeidelse av behandlingsplan i samarbeid med teamets øvrige medarbeidere.

Delta i mottak av pasienter.

Medikamenthåndtering

Dokumentasjon

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomster.
Kontaktinformasjon: Seksjonsleder Ulrica Grannas Bore tel: 930 316 29 eller teamleder Tove M V Hansen tel: 328 043 98.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ulrica Grannas Bore Seksjonsleder, phone: +47 930 316 29

Contact person:

Tove Merethe V. Hansen teamleder, phone: +47 32 80 43 98

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com