SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Vernepleier/sykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3026312964

Closing date: 01-05-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Vernepleier/sykepleier - ARA Seksjon for avgiftning, Drammen

Avdeling for rus og avhengighet – ARA - er en avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 6 seksjoner spredt beliggende i sykehusområdet og har tilbud innen avgifting, døgnbehandling og legemiddelassistert rehabilitering – LAR.

Avdelingen har tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger for voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri og har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen arbeider etter prinsippene for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. Avdelingen har ca.150 årsverk. Klinikken har egen forskning og utviklingsenhet.

Vernepleier/sykepleier - ARA - Seksjon for avgiftning:

100 % fast stilling i turnus med jobbing hver 3 helg. Tiltredelse snarest.
Arbeidstid: dag- og aftenvakter samt arbeid hver 3. helg

ARA-Seksjon for avgiftning, Drammen har 14 døgnplasser for avgiftning, kartlegging av behandlingsbehov samt kriseintervensjon. Behandlingstiden er ca.3 uker. Pasientgruppen består av tungt belastede rusavhengige. Pasientene har ofte psykisk tilleggsproblematikk i form av angst, depresjoner og personlighetsforstyrrelser. Seksjonen tar også imot pasienter på tvangsparagrafen § 10-2 og § 12 soning. Seksjonen har et utstrakt samarbeid med andre behandlingsseksjoner innen rus og psykisk helsevern, de somatiske sykehusavdelingene og med den kommunale helse - og sosialtjenesten.

Seksjonen disponerer ca. 27 årsverk. Miljøpersonalet på dag og aften består av to team med hver sin teamleder. Personalansvaret tilligger seksjonsleder.

Vi ønsker at du:
Har videreutdannelse i rus eller psykisk helsearbeid
har erfaring fra arbeid innen rus og/eller psykiatri
har gode samarbeidsevner
har evne til å arbeide strukturert og systematisk
liker et høyt tempo
tar ansvar
har førerkort
Gode IT-ferdigheter

Vi kan tilby:
en avdeling og seksjon i utvikling og endring
utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
et travelt og trivelig arbeidsmiljø hvor ”stå på -viljen” blomstrer hos de ansatte.
Personlig egnethet vil bli vektlagt. Ta kontakt med seksjonsleder Stian Tuvnes Ellingsen tlf. 32 86 17 28, mob. 926 34 598.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Stian Tuvnes Ellingsen Seksjonsleder, phone: +47 92634598

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com