SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Urolog

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Gjettum

Employer: Vestre viken

Reference: 3189297358

Closing date: 16-09-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Urolog - Kirurgisk avdeling BS

Urologisk seksjon er en del av Kirurgisk avdeling Bærum sykehus. Urologisk seksjon består av sengepost, poliklinikk, dagkirurgisk aktivitet og sentraloperasjon. Seksjonen har status som gruppe 2 utdanningsinstitusjon innen urologi og utreder og behandler de fleste generelle urologiske tilstander og har stor poliklinisk virksomhet inklusiv dagkirurgi.

Seksjonen har 5 overlegestillinger og 2 LIS-leger i rotasjon. Overlegene går 5 delt vaktordning med bakvakt på kveld/natt. Seksjonen er i ferd med å utvide tilbudet innen steinkirurgi til et komplett steinsenter for Vestre Viken HF. I den forbindelse søker vi en Urolog med kompetanse innen dette, som fortrinnsvis er selvstendig innen alle steinmodaliteter inkludert PCN prosedyren.

Vi kan tilby:

Deltagelse i vakttjeneste med 5-delt bakvakt.
Spesielt fokus på steinkirurgi (PCN, flexibel og semirigid URS, ESWL)

Kvalifikasjoner:
Spesialist innen urologi
Selvstendig innenfor alle steinkirurgiske modaliteter
Deltagelse i vakttjeneste med 5-delt bakvakt
Spesielt fokus på steinkirurgi (PCN, flexibel og semirigid URS, ESWL)

Personlige egenskaper:
God kommunikasjons- og samarbeidsevne og personlig egnethet vil bli vektlagt
Positivt bidrag til arbeidsmiljø, motivasjon og interesse for faget vil bli vektlagt
Må trives i et aktivt og travelt miljø og kunne jobbe tverrfaglig og selvstendig

Vi tilbyr:
Lønn etter avtale
Høyt faglig nivå
Varierte arbeidsoppgaver med faglig og personlig utvikling
Gode velferdstilbud for ansatte
Godt arbeidsmiljø
Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
Svært attraktiv og sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Tina Shagufta Kornmo Seksjonsoverlege, phone: +47 67502632

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com