SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleierstudent

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 15%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3293882056

Closing date: 15-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Sykepleierstudenter - Kirurgisk avdeling, Kirurgen 2

Kirurgen 2 er en kirurgisk sengepost med 28 senger. Vi har pasienter med diagnoser innen kar/thorax, mamma/endokrinologi og gynekologi. Kirurgen 2 har både elektiv (planlagt) og øyeblikkelig hjelps virksomhet. Vi har blant annet gynekologiske ø-hjelpspasienter rett på post.

Vi har et spennende tverrfaglig miljø og et høyt arbeidstempo. Her på posten er vi inndelt i 4 grupper med kontinuitet i turnus på de ulike gruppene. Turnusen er 2 delt med arbeid hver 3. helg.

Kirurgen 2 har ledig:

2 stk. 15% vikariater (helge stillinger) for sykepleierstudenter

Tiltredelse: Etter avtale

Vi søker sykepleierstudenter med:
Evne til kommunikasjon og samarbeid, samt personlig egnethet

Faglig engasjement

Evne til å bidra positivt i et inkluderende og trygt arbeidsmiljø

Vi kan tilby:
Individuell opplæring

Et trygt og inkluderende arbeidsmiljø

Høyt sykepleierfaglig nivå

Spørsmål om stillingene eller avdelingen kan rettes til avdelingssykepleier Anita Schjøth på tlf.: 32 80 38 07 eller anitsc@vestreviken.no

Tiltredelse: Etter avtale

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Anita Schjøth Avdelingssykepleier, phone: +47 32 80 38 07

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com