SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Number of positions: 6

Contract type: Fast stilling

Percentage: 12-14%

Work hours: Helg

Location: Vettre

Employer: Vestre viken

Reference: 3270626268

Closing date: 03-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Sykepleiere / Psykiatriske sykepleiere / Vernepleiere - helgestillinger - Akuttseksjon C, Psykiatrisk avdeling Blakstad

Klinikk for psykisk helse og rus, Psykiatrisk avdeling Blakstad, Akuttseksjon C har 12 døgnplasser og drives i nært samarbeid med avdelingens to øvrige akuttseksjoner A og B.

Det er ledige helgestillinger for sykepleiere / psykiatriske sykepleiere / vernepleiere i 14 - 18 % stillinger. Arbeid 3. hver helg,

Akuttseksjon C er for mennesker med ulike psykiske lidelser, som trenger behandling på sykehusnivå. Mål, innhold og tid for oppholdet avtales med hver enkelt. Seksjonen gir ulike tilbud til pasientene, individuelt og i gruppe, blant annet i form av kognitiv terapi, miljøterapi, psykodynamisk tilnærming, samtalegruppe og psykoedukasjon i form av daglig undervisning. Seksjonens personale har høy kompetanse og kan tilby et godt og stimulerende faglig miljø. Teamarbeid og tverrfaglighet vektlegges. Vi jobber etter prinsippet "å møte folk som folk".

Arbeidsoppgaver:

Møte pasienter/pårørende i krise
Gi pasienter/pårørende en trygghet og forutsigbarhet ved innleggelse
Ha god relasjonskompetanse og trives med å arbeide i team
Ha evnen til å ta på deg ansvar og tenker forebyggende

Kvalifikasjoner:
Det er ønskelig med erfaring fra døgnbehandling/akuttpsykiatri
Kunne jobbe i team og selvstendig

Personlige egenskaper:
Faglig engasjement
Gode samarbeidsevner
Evne til fleksibilitet, selvstendighet og ansvarsbevissthet
Evne til å bidra til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
Faglig spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Et hyggelig og velfungerende tverrfaglig arbeidsmiljø
Gode muligheter for kompetanseutvikling

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Toril Kristin Strøm Konsulent, phone: +47 482 56 203, cell: +47 66 75 14 01

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com