SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Number of positions: 2

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Gjettum

Employer: Vestre viken

Reference: 3126165496

Closing date: 21-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Sykepleiere TRAINEE Intensiv 100%

Vi søker sykepleiere til trainee-stillinger ved Intensiv-avdeling ved Bærum sykehus. Vi søker traineer til opplæring på avdelingen og som i løpet av to år vil søke studier innen Intensivsykepleie. Vi ønsker sykepleiere med erfaring fra pasientrettet arbeid og med interesse for kritisk syke pasienter og intensivmedisin.

Intensivseksjon har medisinske og kirurgiske pasienter. Avdelingen er bemannet til 4 respiratorpasienter.

Traineeprogrammet går over to år med praktisk og teoretisk opplæring. Oppstart 1. januar 2017.
Programmet har tre hovedområder:
1) Sykepleie til overvåkningspasienter - blant annet hjerteovervåkning og maskebehandling.
2) Scoopsentral og behandlingsrom
3) Sykepleie til intensivpasienter - blant annet respiratorbehandling.

Vi kan tilby:

Tilegne seg nødvendig teoretisk og praktisk kunnskap om intensivsykepleie.
Overvåking av akutt kritisk syke pasienter. Avdelingen har 4 intensivplasser og 4 medisinske overvåkingsplasser.
Døgnkontinuerlig telemetriovervåking for hele sykehuset, og mottaker av pre-hospitalt EKG.
Kontinuerlig dialysebehandling med Prismaflex.
Behandlingsrom med poliklinisk aktivitet på dagtid 2 dager pr uke; elektrokonverteringer og transoesophagus ecco.
Ansvar for den daglige omsorgen rundt kritisk syke pasienter.
Innhente opplysninger og observere pasientens helsetilstand og funksjonsevne.
Identifisere behov for hjelpetiltak. Vurdere, prioritere, iverksette og evaluere nødvendige sykepleietiltak.
Informasjon og dialog med pasient og pårørende.
Administrere medisinsk-teknisk utstyr og legemidler.

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent sykepleier
Erfaring fra sykehus
Gode kommunikasjonsevner
Behersker skandinavisk språk

Utdanningsretning:
Sykepleie

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Engasjement og interesse for kritisk syke pasienter og intensivsykepleie.
Positiv, fleksibel, uredd og handlekraftig.
Evne til samhandling og teamarbeid.
Selvstendig og trygg på deg selv.
Evne til å jobbe effektivt i stressede situasjoner.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:
Individuelt tilpasset opplæringsplan
Ønsketurnus
Arbeid hver 4.helg med en 12-timersvakt, eller hver 3.helg med vanlige vakter Fagdager 4 ganger i året
Teamarbeid

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Inger Johansen Avdelingssykepleier spesialavd, phone: +47 67509021

Contact person:

Gro Vedvik Andersen Assisterende avdelingsleder, phone: +47 67509019

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com