SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleiere

Number of positions: 6

Contract type: Fast og vikarait

Percentage: Heltid-Deltid

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3305087964

Closing date: 29-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Sykepleiere - Medisinsk post 1, Drammen sykehus

Drammen sykehus er en av klinikken i Vestre Viken og ligger kun 40 minutter med bil fra Oslo. Det er også nærhet til tog- og busstasjon. Medisinsk post 1 ved Drammen sykehus dekker 21 senger for hjertemedisin, 8 senger for fordøyelsessykdommer, og medisinsk observasjonspost med 8 senger.

Over 90 % av pasientinntaket på ordinær sengepost er øyeblikkelig hjelp. Observasjonsposten er plassert i nær tilknytning til akuttmottaket, og tar i hovedsak imot nye pasienter med kardiologiske problemstillinger og forventet kort liggetid. Medisin 1 kjennetegnes av høy aktivitet, høy faglighet, arbeidsglede og godt humør. Samlet har posten et variert medisinsk og pleiefaglig tilbud med gode muligheter for utvikling.

Ved Medisin 1 er vi inndelt i 4 grupper med kontinuitet i turnus på de ulike gruppene. Vi har fagdager og internundervisning i turnus, og har som mål å opprettholde og utvikle høy faglig standard på sykepleietjenesten.

Vi har ledig vikariater og faste stillinger:

stillingene er ledig fra dags dato og med ulik varighet på vikariatene.
Stillingene er for tiden i 3-delt turnus med arbeid hver tredje helg.

Vi har høyt fokus på samhandling og arbeidsmiljø, og ønsker sykepleiere som:
Er faglig interessert i våre pasientgrupper
Har gode samarbeidsegenskaper
Liker en hektisk og variert hverdag
Har godt humør og bidrar til godt arbeidmiljø
Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby:
Godt opplæringsprogram
Faglig og sosialt godt arbeidsmiljø
Muligheter til å påvirke egen turnus
Halvårsplan

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Katrine Buun Lyngås Avdelingssykepleier, phone: +47 32803460

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com