SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleiere

Number of positions: 2

Contract type: Vikariat

Percentage: 75%

Location: Hønefoss

Employer: Vestre viken

Reference: 3183618043

Closing date: 15-09-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Sykepleiere - Akuttmottaket, Ringerike sykehus

Akuttmottaket har ansvar for all øyeblikkelig hjelp ved sykehuset, både innleggelser og poliklinikk i tillegg til en observasjonspost med 7 senger.
Vi er gode på traumebehandling og jobber aktivt med teamtrening både i forhold til syke barn og traumer. Akuttmottaket har et bredt arbeidsfelt og dekker alle fagfelt på sykehuset. Avdelingen preges av godt samhold og faglig dyktige medarbeidere.

Vi har to 75% vikariater ledig. Vikariatene går fra 01.09.2016 til 31.08.17

Arbeidsoppgaver:

Stillingene inngår for tiden i tredelt turnus i akuttmottaket.
Utøve sykepleie
Innhente opplysninger om og observere pasientens helsetilstand og funksjonsevne, vurdere, prioritere, iverksette og evaluere nødvendige sykepleietiltak.
Identifisere andre behov for hjelpetiltak og bidra til annen kvalifisert hjelp til pasientens beste.
Informere og være i dialog med pasienten om sykepleie og avdelingens rutiner.
Føre pasientjournal etter gjeldende regler.
Administrere forordnede legemidler og pasientbehandling.

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som sykepleier.
To års erfaring som sykepleier.
Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:
Lønn iht. gjeldende overenskomster
Opplæring etter behov
Mulighet for faglig utvikling & fagdager i turnus
Arbeid i trivelig arbeidsmiljø

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Carl Christopher Hoel Avdelingssykepleier, phone: +47 32116055

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com