SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier/vernepleier

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Lier

Employer: Vestre viken

Reference: 3060685163

Closing date: 20-05-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Sykepleier/vernepleier - vi har ledig faste stillinger!

Akuttseksjon II, ved Klinikk for psykisk helse og rus Lier, gir tilbud til personer med behov for øyeblikkelig hjelp på grunn av alvorlig psykisk lidelse. Hovedvekten av tilbudet blir lagt på utredning, diagnostisering og oppstart av behandling. Akuttseksjon II er en lukket seksjon og behandler hovedsakelig pasienter som trenger skjerming. Det er i hovedsak pasienter med affektive lidelser, psykoselidelse, akutt selvmordsproblematikk, alvorlig grad av spiseforstyrrelser, samt pasienter med personlighetsforstyrrelser som er i behov av kortvarige stabiliseringsopphold.

Akuttseksjon II har ledig to faste stillinger opp mot 100 %.

Vi søker vernepleier eller sykepleier med arbeidserfaring fra psykisk helsevern og somatikk. Stillingene er begge for tiden på natt og med arbeid hver tredje helg.

Er du en engasjert og faglig sterk medarbeider med interesse for miljøterapi? Da er du kanskje den rette for oss. Vi er ute etter deg som er opptatt av å holde seg faglig à jour og trives med å arbeide selvstendig, så vel som i team. Du er fleksibel, kreativ og opptatt av kommunikasjon og samarbeid. Du må trives i et hektisk miljø, og like at arbeidsdagens oppgaver kan skifte raskt. Du evner å arbeide effektivt, samtidig som du utfører behandlingen etter gjeldende faglige standarder. Det er en fordel om du i tillegg har gode kunnskaper om somatiske tilstander, da vi har mange pasienter med tilleggsproblematikk innen somatikk. Personlig egnethet og evne til tverrfaglig samarbeid vil bli vektlagt ved tilsettingen.

Vi tilbyr en variert arbeidsdag der faglig kompetanse og kvalitet i behandlingen er viktige elementer i hverdagen. Hos oss er ingen dager like. Vi kan være stolte av å tilby et likeverdig og trivelig arbeidsmiljø. Hos oss er tverrfaglig samarbeid viktig og vi jobber daglig med å gjøre hverandre bedre. Lønn tilbys etter gjeldende overenskomst.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

seksjonsleder Hilde Røer-Johansen, phone: +47 32 80 43 95, cell: +47 481 487 45

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com