SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier/vernepleier

Contract type: Sommerjobb

Percentage: Heltid-Deltid

Location: Lier

Employer: Vestre viken

Reference: 3318490211

Closing date: 03-02-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Sykepleier/vernepleier - LIER Mottaksseksjonen

Psykisk helse og rus, Psykiatrisk avdeling Lier, ligger 10 km fra Drammen og 30 km fra Oslo. Akuttpsykiatrien er for tiden organisert med en mottaksseksjon og to akuttseksjoner differensiert ut i fra pasientens diagnose og funksjonsnivå. Psykiatrisk avdeling Lier samlokaliseres med Psykiatrisk avdeling Blakstad i løpet av 2017.

Mottaksseksjonen ved psykiatrisk avdeling Lier har ledig stilling som sykepleier/vernepleier til helgestilling og sommerjobb!

Mottaksseksjonen tilbyr et høyt kvalifisert akuttilbud hvor systematisk kartlegging, utredning og behov for videre behandling vurderes tverrfaglig i tett samarbeid med pasient og pårørende. Vår målsetting er å ha riktig kompetanse i forhold til kartlegging og vurdering av voldsrisiko, selvmordsfare, samt gjøre en god diagnostisk vurdering for videreføring av pasienten.

I tråd med samhandlingsreformen jobber vi aktivt med å etablere kontakt med pasientens eksterne samarbeidspartnere. Vi er en seksjon med stor aktivitet og vi jobber målbevisst med kompetanseheving for å sikre at våre pasienter får et riktig og kunnskapsbasert behandlingstilbud i tråd med nasjonale retningslinjer.

Som sykepleier/vernepleier har du ansvar for å ta imot pasienter til innleggelse, systematisk observere og kartlegge i tråd med behandlingsplan, dokumentere etter gjeldende retningslinjer og sikre kontinuitet i drift av seksjonen.

Mottaksseksjonen søker engasjerte og motiverte medarbeidere med interesse for akuttpsykiatri. Aktuelle kandidater har grunnutdannelse som sykepleier/vernepleier, gjerne med videreutdannelse i psykisk helsearbeid. Erfaring fra psykiatrifaget vil være en fordel, og personlig egnethet for stillingen vil vektlegges ved tilsetting.

Vi søker en serviceinnstilt, fleksibel, og positiv medarbeider med evne til å jobbe med mange arbeidsoppgaver samtidig. Du må like å ha varierte arbeidsdager, ha gode samarbeidsevner og trives med uforutsigbarhet. Du er positiv til nye utfordringer og du tar raskt til deg ny kunnskap. Du har godt humør og stort pågangsmot og bidrar til vårt gode arbeidsmiljø.

Vi tilbyr et fagfelt i sterk utvikling. Lønn etter avtale.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Annette Hoem Avdelingssykepleier spesialavd, phone: +47 92818190

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com