SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier / vernepleier

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 50%

Work hours: Natt

Location: Vettre

Employer: Vestre viken

Reference: 3203217753

Closing date: 09-10-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Sykepleier / vernepleier, p.t. 50% natt - Seksjon for psykosebehandling, Psyk. avd. Blakstad

SPA er en seksjon for behandling av psykose og Roplidelser. Vi har 12 plasser. Vi har de senere årene jobbet med å utvikle behandlingsprogrammer for Rop og Psykose lidelser og har særlig fokusert på implementering av MI og KAT 24/7.

Fagutvikling er en kontinuerlig prosess og er en integrert del av seksjonens daglig struktur. En viktig satsning har vært å etablere et felles faglig språk og å gjøre taus kunnskap mer eksplisitt og overførbar.

Vi kan tilby:

Direkte klinisk miljøarbeid i tråd med seksjonens retningslinjer for nattarbeid med tilpasning til individuelle behandlingsforløp.

Kvalifikasjoner:
Syke/vernepleier gjerne med videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Om du har kompetanse/erfaring med integrert behandling av psykisk lidelse/rus og spesielt videreutdanning/kurs i kognitiv atferdsterapi/motiverende intervju er det en fordel.

Utdanningsretning:
Vernepleie
Sykepleie

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Ansvarsbevisst
Fleksibel
Tålmodig og trygg i utfordrende situasjoner
Være en god teamarbeider

Vi tilbyr:
Lønn etter avtale
Trivelig arbeidsmiljø
Høyt faglig nivå
Utfordrende og variert arbeid

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Anders Bjerke Seksjonsleder, phone: +47 66751161

Contact person:

Tor Berlid Spesialutdannet sykepleier, phone: +47 91716805

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com