SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Contract type: Fast stilling og Vikariat

Percentage: 100%

Location: Gjettum

Employer: Vestre viken

Reference: 3340101701

Closing date: 26-02-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Sykepleier til kirurgisk og ortopedisk poliklinikk, Bærum sykehus

Kirurgisk/ortopedisk poliklinikk ligger inn under kirurgisk avdeling. Poliklinikken har stor faglig bredde innen plastikkirurgi, urologi, gastrokirurgi, generell kirurgi og ortopedi. Vi har en personalgruppe med høy faglig kompetanse med fokus på tverrfaglig samarbeid.

Personalgruppen består av spesialsykepleiere, sykepleiere, uroterapeut, stomisykepleier, ernæringsfysiologer, helsesekretærer og fysioterapeut.

Det er høy aktivitet på alle de ulike fagfeltene. Vi trenger flere som ønsker å jobbe med urologiske pasienter, men kan også rullere på andre fagfelt. Det er en fordel med erfaring fra liknende aktivitet/arbeid.

Arbeidsoppgaver:

Delta under legekonsultasjoner / inngrep / undersøkelser
Være med og videreutvikle det polikliniske tilbudet
Sørge for at pasienter og pårørende får god informasjon før, under og etter undersøkelsene
Samarbeide med kirurgisk sengepost, dagkirurgi, operasjon
Samarbeide med de andre faggruppene på avdelingen

Kvalifikasjoner:
Norsk godkjenning som sykepleier / spesialsykepleier
Søkeren bør ha relevant erfaring fra urologi
Søkeren bør ha erfaring fra fagfeltet kirurgi
Gode datakunnskaper
Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:
Engasjert
Selvstendig
Endringsvillig
Serviceinnstilt
Gode samarbeidsevner
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
Gode kollegaer og trivelig arbeidsmiljø
Høyt sykpleiefaglig nivå
Fokus på fagutvikling
En avdeling i utvikling
Arbeide hver 4. helg ved kirurgisk sengepost
Stillingen innehar flere fagfelt.
Ved evt. internsøker på fast stilling vil vikariat stå ledig.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Michaela Nyberg Avdelingssykepleier, phone: +47 92815549

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com