SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 80-100%

Location: Gjettum

Employer: Vestre viken

Reference: 3317459489

Closing date: 14-02-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Sykepleier og sykepleierstudenter - Medisinsk infeksjonspost, Bærum sykehus

Infeksjonsposten på Medisinsk avdeling, Bærum sykehus består av en sengepost med plass til 18 pasienter, samt en poliklinikk. Vi har mange spennende infeksjonsmedisinske problemstillinger, kompliserte beininfeksjoner, tuberkulose, noe tropemedisin og Vestre Vikens fire godkjente luftsmitte-isolater.

Infeksjonsposten har høy faglig kvalitet og kontinuitet i pasientbehandling. Vi jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid og pasientsikkerhet, og er en aktiv avdeling med høyt tempo. God sykepleiedekning på posten, også i helgene.

Vi har ledig en fast stilling i 100 % og en fast stilling i 80 %.
Det er for tiden 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg.
Det er også ledig stilling for sykepleierstudenter hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver:

Sykepleie til pasienter med infeksjonssykdommer
Sykepleiefaglig ansvar i pasientoppfølging
Sykepleiedokumentasjon og behandlingsplan
Veiledning av pasienter og studenter
Legemiddelhåndtering

Kvalifikasjoner:
Offentlig autorisert sykepleier, gjerne med erfaring fra infeksjonsavdeling
Nyutdannede er også velkomne til å søke

Personlige egenskaper:
Pasientorientert
Gode samarbeidsevner
Engasjement for pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
Like utfordringer og jobbe kunnskapsbasert
Godt humør
Personlige egenskaper vektlegges
Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:
Fokus på faglig utvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid
Godt arbeidsmiljø i moderne lokaler
Opplæringsprogram for nyansatte
Fagdager i turnus

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ane Berggrav-Sørensen Avdelingssykepleier, phone: +47 67809566

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com