SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Number of positions: 4

Contract type: Vikariat

Percentage: 80-100%

Location: Kongsberg

Employer: Vestre viken

Reference: 3259540536

Closing date: 05-12-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Spesialsykepleier/sykepleier/vernepleier/miljøterapeut - Kongsberg DPS

Kongsberg ligger sentralt i Sør-Norge og har kort vei og god kommunikasjonsforbindelser til Oslo. Vårt DPS ligger i 2 minutters gåavstand fra knutepunkt med buss og togstasjon. Det er meget gode friluftsmuligheter både sommer og vinter.

Kongsberg DPS er organisert som en egen avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 4 seksjoner og har ca. 90 årsverk. Vi har totalt 16 døgnplasser og poliklinikk innen fagområdene allmenn-psykiatri, psykose, rus- og avhengighet. Vi samarbeider tett med kommunene i opptaksområdet og med klinikkens øvrige avdelinger. Klinikken har egen forsknings- og utviklingsenhet.

Er du en engasjert og motivert person? Søker du nye utfordringer i et kreativt og faglig miljø?
Da kan vi tilby deg et spennende arbeid og et godt arbeidsmiljø. Som nyansatt vil du bli godt ivaretatt og få nødvendig opplæring.

Vi kan tilby:


80 % vikariat fra 1.1. - 31.12.2017 uten helger

Seksjon akutt pol/ døgn:
<100 % svangerskapsvikariat fra slutten av februar av ca. 1.års varighet

100 % vikariat fra 1.1.17 til 30.6.2017

100 % vikariat f.o.m 1.1.17 som går over i et svangerskapsvikariat av ca. 1.års varighet fra medio mars 2017.

Seksjon for akuttpsykiatri poliklinikk/døgn ivaretar akutt og ø-hjelps henvisninger fra DPS ets opptaksområde. Seksjonen ivaretar Klinikk PHR`s åpne akutt døgnplasser. Behandlingstilbudet er av kort varighet og kan bestå av innleggelse og/eller poliklinisk/ambulant oppfølging.
Seksjon for elektiv psykiatri døgn har 10 sengeplasser, derav 1 seng for brukerstyrte, åpne innleggelser. Seksjonen gir behandlingstilbud til pasienter med varierte psykiske lidelser, der pasienten er henvist til planlagt døgnbehandling. Seksjonen tar imot subakutte overføringer fra akuttseksjoner. Pasienter følges opp poliklinisk både før og etter innleggelse.

Aktiv fagutvikling pågår i begge seksjoner i fht å implementere Akseptens and Commitments terapi (ACT)

Seksjonene har samdrift i helger/ høytider og sommerdrift. Det er gjeldende pasientbelegg, som definerer ved hvilken seksjon personalressurser skal til en hver tid. Ft. er det 2 delt turnus med arbeid hver 4. helg.

Kvalifikasjoner:
Utdanning på høyskole/universitetsnivå

For seksjon akutt er det ønskelig med bachelor innen sykepleie/ vernepleie

Fortrinnsvis med erfaring fra tilsvarende arbeid innen psykisk helse

Det er ønskelig med videreutdanning i psykisk helse/ rus og/eller tilsvarende erfaring

Vi ønsker ansatte, som setter krav til seg selv i forhold til høy faglig standard og som har lyst til å bidra positivt i teamarbeid både faglig og i forhold til arbeidsmiljø. Vi bruker DIPS som pasientadministrativt system og du må beherske data godt som arbeidsverktøy.

Personlig egnethet vil bli vektlagt; samarbeidende, lojal lagspiller, konstruktiv, strukturert og ansvarsbevisst samt evne til å beholde godt humør i en travel hverdag.

Vi tilbyr:
et tverrfaglig og motivert arbeidsmiljø som er opptatt av faglig utvikling. Gode muligheter for personlig faglig utvikling.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Astrid Enberget Seksjonsleder, phone: +47 32 72 53 82

Contact person:

Ann Helen Tetlie Flåten Seksjonsleder, phone: +47 32 72 54 29

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com