SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Forsker

Contract type: Engasjement

Percentage: 50-70%

Location: Lier

Employer: Vestre viken

Reference: 3119198264

Closing date: 18-10-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Spennede forskerstilling - FoU-avdelingen

Vi tilbyr en spennende stilling som forsker i FoU-avdelingen, Psykisk helse og rus, Vestre Viken

Vil du være med å videreutvikle et spennende og hyggelig forskningsmiljø utenfor universitetssykehusene? Fagområdet psykisk helse og rus spenner fra lettere tilstander til alvorlige psykiske lidelser med sammensatte årsaker. Spesialisthelsetjenesten har mange oppgaver i den tyngre delen av dette spekteret, og dette skal gjenspeiles i våre satsningsområder for forskning. Vi har bygget opp bred erfaring og kompetanse innen disse utfordrende tilstandene, og har mange pågående prosjekter. Vår klinikk har i tillegg en særlig ambisjon om å utvikle nye og nyttige resultatmål for våre helsetjenester. I dette arbeidet vil FoU-avdelingens forskere være sentrale.

Psykisk helse og rus (PHR) er den største fagklinikken ved Vestre Viken og består av ni kliniske avdelinger og 51 seksjoner, med totalt 2600 ansatte. Klinikken har en egen forskning- og utviklingsavdeling (FoU) som har som overordnet mål å bidra til å forbedre og utvikle de kliniske kjerneoppgavene i klinikken. FoU-avdelingen er preget av flerfaglighet og har for tiden 12 medarbeidere med åtte ulike fagbakgrunner. Dette er forskere, ph.d.-stipendiater, FoU-rådgivere og spesialkonsulenter, samt avdelingskonsulent og forskningssjef/avdelings leder. For mer informasjon om FoU-avdelingen og prosjekter se www.vestreviken.no .

Vi søker en forsker til 50-70 % stilling fra 01.01.2017 og for fire år.

Hovedoppgaven vil være å bidra til å utvikle og lede klinisk relevante prosjekter ut i fra klinikkens og FoU-avdelingens satsningsområder. Vi har for tiden særlig satsing på tilbakemeldingssystemer og resultatmål for behandling. Interesse og kjennskap til dette feltet vil derfor være særlig nyttig for oss. Du vil for øvrig støtte og veilede utvikling av andres forskning i klinikken, samt delta i avdelingens løpende arbeid med planer, strategi, struktur og videreutvikling av den samlede FoU-virksomheten. Som forsker samarbeider du med og rapporterer til forskningssjefen.

Det kreves ph.d.-grad og er i tillegg ønskelig med klinisk erfaring innenfor psykisk helse og rus. Klinisk spesialitet innen psykisk helse, psykiatri eller psykologi er en fordel, men ikke en forutsetning for forskerstillingen.

Vi søker deg som:
- er selvstendig, initiativrik og handlingsorientert
- kan motivere andre og bygge gode relasjoner
- er positiv og løsningsorientert
- har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
- liker å samarbeide med andre og jobber godt i team
- er personlig egnet for stillingen

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

forskningssjef Paul Møller FoU-avdelingen, phone: +47 32 80 43 43, cell: +47 911 76 084

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com