SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sykepleier

Number of positions: 10

Contract type: Sommerjobb

Percentage: Heltid-Deltid

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3331570209

Closing date: 20-02-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Sommervikariater - sykepleiere - Kirurgen 1, Kirurgen 2 og ØNH / Kirurgen 3, Drammen sykehus

Ønsker du å jobbe med kirurgiske pasienter i et godt og lærerikt arbeidsmiljø?

Vi søker både erfarne og nyutdannede sykepleiere for sommervikariater i tredelt turnus og helgearbeid i perioden fra uke 25 til og med uke 34. Det kan også bli mulighet for videreføring i andre vikariater.

Drammen sykehus har tre sengeposter med kirurgiske, gynekologiske og øre- nese- halspasienter. Kirurgen 1 har ansvaret for gastropasienter, Kirurgen 2 for kar-, mammae-, thyreoidea- og gynekologiske pasienter, og ØNH/Kirurgen 3 for urologiske, øre-nese- hals- og øyepasienter.

Dette er sengeposter med stor faglig bredde og gode arbeidsmiljø. Vi har tett samarbeid på tvers og med andre avdelinger i Vestre Viken, og vårt fokus er god pasientflyt, tverrfaglighet, kvalitet- og kompetanse, pasientenes individuelle behov, samt effektiv arbeidsflyt. Kirurgiske sengeposter er kunnskapsrike læringsarenaer med stor variasjon i arbeidsoppgaver.

Vi ser etter autoriserte/godkjente sykepleiere som:

har Interesse for kirurgiske fag/pasienter

er positive, målrettede og løsningsorienterte

har gode samarbeidsevner, men også selvstendig i utførelsen av arbeidet

trives med et høyt tempo og en hektisk hverdag

behersker norsk godt - både muntlig og skriftlig

er fortrolig med IKT som arbeidsverktøy

har høy grad av omstillingsevne og fleksibilitet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er ønskelig med erfaring fra ett eller flere av våre fagområder.

Vi ser helst at du spesifiserer i søknaden hvilke pasientgrupper du ønsker å jobbe med.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

avdelingssykepleierne - Kjersti Westerlund på Kirurgen 1, phone: +47 32803378

Contact person:

Anita Schjøth på Kirurgen 2, phone: +47 32803807

Contact person:

Hanne Tindberg på Kirurgen 3/ØNH, phone: +47 32 80 39 00

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com