SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Psykologspesialist/psykolog

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3356498701

Closing date: 19-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Psykologspesialist/psykolog - Habiliteringssenteret, NRH-avdeling, Drammen sykehus

Habiliteringsssenteret har en områdefunksjon i Vestre Viken og er en seksjon i Drammen Sykehus. Seksjonen skal ivareta spesialisthelsetjenestens oppgaver innenfor habilitering av barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming.

Arbeidsoppgaver ivaretas i hovedsak ved poliklinisk og ambulerende arbeidsform.

Habiliteringsenteret består av tverrfaglige team med ulike faggrupper som pediater, nevrolog, vernepleier, sykepleier, psykolog, fysioterapeut, logoped, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog og hjelpepeleier, og arbeider med et bredt spekter av problemstillinger.

Seksjonen gir tilbud om langtidsregistrering av EEG med video i et samarbeid med nevrologisk avdeling.
Det foregår til enhver tid ulike prosjektarbeid i seksjonen. Det er etablert tverrfaglige fagutviklingsgrupper på tvers av barne- og voksengruppen innen ulike fagtemaer og de ulike faggruppene har også etablert samarbeidsfora. De ansatte i senteret er primært tilknyttet arbeid med barn eller ungdom/voksen.
Psykologgruppen i senteret utgjør til sammen 11 ½ årsverk med ulike spesialiseringer, og seksjonen legger til rette for spesialisering av psykologer.

Ledig 100 % fast stilling som psykologspesialist/psykolog:

Stillingen er tilknyttet arbeid med barn over 15 år.

Oppgaver:
• Utredning/oppfølging/veiledning
• Undervisning og deltakelse i gruppesamlinger

Krav til stillingen:
• Godkjent psykolog
• Evne til å arbeide selvstendig og i team
• Fleksibilitet

Ønskede kvalifikasjoner:
• Psykologspesialist, gjerne med fordypning i klinisk nevropsykologi eller habilitering
• Erfaring og kompetanse i arbeid med funksjonshemmede

Personlig egnethet vektlegges.
Søker må ha førerkort
Det må fremlegges politiattest jamfør helsepersonelloven §20 ved tiltredelse

Tiltredelse: Etter avtale

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Kari Krum Bang Enhetsleder, phone: +47 98230555

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com