SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Psykologspesialist / psykolog

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Vettre

Employer: Vestre viken

Reference: 2107658049

Closing date: 10-07-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Vestre viken søker Psykologspesialist / psykolog

SPA er en seksjon for behandling av psykose og Roplidelser. Vi har 12 behandlingsplasser. Vi har de senere årene jobbet med å utvikle behandlingsprogrammer for Rop og Psykose lidelser og har særlig fokusert på samkjøring av tverrfaglig behandlingsinnsats og tydeliggjøring av valg av metoder og behandlingstiltak.

Fagutvikling er en kontinuerlig prosess og er en integrert del av seksjonens daglig struktur. En viktig satsning har vært å etablere et felles fagspråk og å gjøre taus kunnskap mer eksplisitt og overførbar.

Arbeidsoppgaver:

Direkte pasientrettet arbeid organisert i tverrfaglige team
Deltakelse i seksjonens utviklingsarbeid/fagutvikling

Kvalifikasjoner:
Erfaring fra arbeid med alvorlige psykose-/roplidelser vil være en fordel

Utdanningsretning:
Psykologi

Utdanningstittel:
Psykologspesialist/psykolog

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Du bør like at det blåser litt rundt ørene på deg og ha evne til hurtig omstilling og improvisasjon når situasjonen tilsier det. Det kreves gode evner til å kommunisere med mennesker av alle støpninger.
Det er viktig at du er innstilt på å delta i forpliktende i teamarbeid for å utvikle både medarbeiderfellesskapet og behandlingsforløpene optimalt.
Du må være glad i mennesker og ha jevnt godt humør (en god porsjon humor kommer alltid godt med!)

Vi tilbyr:
Lønn etter avtale
Trivelig arbeidsmiljø
Høyt faglig nivå
Utfordrende og variert arbeid

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Anders Bjerke Seksjonsleder, phone: +47 66751161

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com