SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Psykologspesialist

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Kongsberg

Employer: Vestre viken

Reference: 3076838506

Closing date: 10-06-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Psykologspesialist - Kongsberg Distriktspsykiatriske Senter

Ved Kongsberg Distriktspsykiatriske senter får vi ledig stilling for: Psykologspesialist ved seksjon akutt poliklinikk/døgn Tiltredelse 1.9.16 eller etter avtale

Kongsberg DPS er organisert som en egen avdeling i klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 4 seksjoner og har ca 90 årsverk. Vi har totalt 19 døgnplasser, og poliklinikk innen fagområdene allmennpsykiatri, psykose, rus- og avhengighet. Vi samarbeider tett med kommunene i opptaksområdet og med klinikkens øvrige avdelinger. Klinikken har egen forsknings- og utviklingsenhet.

Vi kan tilby:

Seksjon akutt poliklinikk/døgn har 6 døgnplasser. Seksjonenhar en stilling for psykologspesialist, en utdanningsstilling for psykolog, en overlege og en lege i spesialisering, samt miljøterapeuter med ulike profesjoner.

Arbeidet som psykologspesialist/psykolog innebærer utredning, diagnostikk og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser. Samarbeid med familier, nettverk, kommunale tjenester og med seksjonens og avdelingens øvrige personale. Døgnseksjonene bygger miljøterapien på kognitiveprinsipper.

Ved akuttseksjonen har stillingen et faglig ansvar knyttet til:
· ivareta akutt / ø-hjelps henvisninger
· ivareta vurdering, utredning, behandling og oppfølging av pasienter med ulike typer lidelser i en akutt fase, både som poliklinisk virksomhet og ved innleggelse
· tilsyn på somatisk sykehus

Vi ønsker psykologspesialist/psykolog som har erfaring fra arbeid i psykisk helsevern, som setter krav til seg selv i forhold til høy faglig standard og som har lyst til å bidra positivt i teamarbeid både faglig og i forhold til arbeidsmiljø.

Vi bruker DIPS som pasientadm.system og du må beherske data godt som arbeidsverktøy.
Personlig egnethet vil bli vektlagt; lagspiller, konstruktiv og ansvarsbevisst i en travel hverdag og godt humør.

Vi tilbyr et tverrfaglig og motivert arbeidsmiljø, som er opptatt av fagligutvikling, og vi har gode muligheter for personlig faglig utvikling. Kongsberg DPSplanlegger kompetanseheving innenfor tredjegenerasjon kognitiv terapi Acceptance and Committment Therapy (ACT). Vi utvikler også et tilbud om Basal Eksponerings-Terapi på DPS-nivå til pasienter med vanskelige og sammensatte lidelser. Det er en fordel om du har interesse for eller erfaring med disse behandlingsmodellene eller lignende modeller (CBT). Vi tilbyr 2-årig utdanning iBasal EksponeringsTerapi (BET) - oppstart februar2017.
Lønn etter avtale. Øvrige betingelser iht. gjeldende lov og avtaleverk.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Seksjonsleder Astrid Enberget, phone: +47 47259212

Contact person:

Avdelingssjef Mona Grindrud, phone: +47 93051874

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com