SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Psykiatrisk sykepleier

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Gjettum

Employer: Vestre viken

Closing date: 28-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Psykiatrisk sykepleier - ARA Seksjon for avgiftning og utredning, Bærum

Avdeling for rus og avhengighet er en av ni avdelinger i klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen består av 5 seksjoner, geografisk spredt innenfor Asker/Bærum og Buskerud. Vi gir tilbud om avgiftning, utredning, døgnbehandling og legemiddelassistert rehabilitering - LAR.

Avdelingen har ett tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger innen voksenpsykiatri og barne - og ungdomspsykiatri og har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen arbeider etter prinsippene for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. Avdelingen har ca. 140 årsverk. Klinikken har egen forskning og utviklingsenhet.

Seksjon avgiftning og utredning, Bærum gir tilbud om avgiftning og/eller utredning til personer med rusavhengighet i kombinasjon med psykisk lidelse. Tilbudet er frivillig og gis til voksne av begge kjønn.
Seksjonen har 12 behandlingsplasser for planlagte innleggelser, hvorav 4 plasser benyttes til utredning. I tillegg har seksjonen en akuttplass forbeholdt akuttpsykiatrisk avdeling.

Vi er tverrfaglig bemannet med to psykologspesialiststillinger, psykiater, LIS, vernepleiere, sykepleiere og sosialfaglig kompetanse.

Vi søker deg som er psykiatrisk sykepleier og som ønsker å jobbe i et tverrfaglig miljø. Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av observasjon/kartlegging, primærkontaktfunksjon, miljøterapi, medisinutdeling og ansvarsvakt.

Vi har ledig 100% fast stilling.
Du arbeider i todelt turnus med arbeidshelg hver 3. helg.

Vi kan tilby:

Miljøterapeutisk stilling
Varierte kliniske oppgaver i et tverrfaglig miljø

Kvalifikasjoner:
Interesse og erfaring innen rus/psykiatri
Engasjement for rusbehandling i et institusjonsmiljø
Evne til å arbeide selvstendig og i team
Autorisasjon som sykepleier
Videreutdanning innen psykiatri/psykiske lidelser og rus

Utdanningsretning:
Sykepleie
Spesialsykepleie

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Faglig engasjement
Gode samarbeidsegenskaper
Evne til fleksibilitet, selvstendighet og ansvarsbevissthet
Evne til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø
Personlig egnethet er avgjørende

Vi tilbyr:
Stor grad av deltagelse og påvirkning av arbeidsoppgaver og seksjonens faglige profil
Gode muligheter for faglig oppdatering
Trivelige omgivelser i nye lokaler

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Iren Haugseth Seksjonsleder, phone: +47 67523783

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com