SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Overlegevikar

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Gjettum

Employer: Vestre viken

Reference: 3156695026

Closing date: Snarest

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Overlegevikar gynekologi og obstetrikk - Gynleger BS

Avdelingen har ledig en stilling som overlegevikar for 2017. Det kan bli aktuelt med fast ansettelse. Avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Bærum sykehus har en fødeseksjon, barselseksjon og gynekologisk seksjon. Avdelingen har ansvar for gravide og fødende i Asker og Bærum og har områdefunksjon for gynekologisk urologi i Vestreviken. Ved gynekologisk seksjon utføres en høy andel operasjoner dagkirurgisk, og med laparoskopisk teknikk. Seksjonen har eget urodynamisk laboratorium
Avdelingen er klassifisert som gruppe 1 avdeling for utdanning av LIS-kandidater, og er ISO sertifisert.

Det er ledig stilling som overlege LSR.nr. 598.

Tiltredelse så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver:

Det er spesielt behov kompetanse innen laparoscopi, gynekologisk urologi og gynekologisk cancer. Kompetanse innen disse områdene, forskningserfaring/interesse og personlig egnethet vil bli vektlagt. Forskningserfaring og doktorgrad vil være tellende for evt fast stilling.
Avdelingen har nå ca1600 fødsler årlig. Forløsninger før svangerskapsuke 35 henvises OUS eller Drammen Sykehus.
Det er 8 eller 9 - delt tilstedevakt for både for- og bakvakt. Overlege må kunne håndtere obstetriske problemstillinger selvstendig.

Kvalifikasjoner:
Erfaring i fødselshjelp. Høy kompetanse eller interesse for laparoskopi og urologi er en fordel.

Utdanningsretning:
Medisin

Personlige egenskaper:
Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt.
i det daglige vil det være behov for å være fleksibel i forhold til de arbeidsoppgaver avdelingen til en hver tid trenger å dekke.

Vi tilbyr:
Overlegefunksjon i hovedsak knyttet til gynekologisk seksjon. Varierte arbeidsoppgaver bestående av poliklinisk aktivitet og operativ virksomhet i gynfaget. På vakter har man ansvar for både føde og gynekologisk aktivitet.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ingerid Helene He Nygaard Avdelingssjef, phone: +47 67809465

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com