SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Overlege

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3272269232

Closing date: 31-12-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Overlege

Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO) ved Drammen sykehus har ledig 100% overlegestilling, hvorav 50% er tilknyttet Smertepoliklinikken. Tiltredelse 1. mars 2017, eller etter avtale.

Smertepoliklinikken tilbyr tverrfaglig behandling for pasienter med ikke–maligne lidelser. Vi har anestesileger, psykolog, fysioterapeut, akupunktør og smertesykepleiere ansatt. Videre har vi samarbeid med fysikalsk medisiner. Poliklinikken er inne i en positiv utvikling med stadig økende aktivitet, implementering av nye behandlingsmetoder og et tett samarbeid mellom faggruppene. Vi ønsker å styrke det tverrfaglige team med økte legeressurser.

Anestesiseksjonen har en allsidig virksomhet med seksjonsoverleger innen alle fire søyler i faget. Vi har stor operativ virksomhet med over 11000 anestesier per år.

Siden 2012 har Drammen Sykehus og Vestre Viken betjent et større befolkningsgrunnlag, fordi en større del av spesialisthelsetjenestetilbudet skal gis i eget sykehusområde. Drammen sykehus har, som følge av dette, økt operativ aktivitet, flere barneanestesier og en stadig voksende dagkirurgisk seksjon. Også intensivseksjonen opplever økt pasienttilstrømning.

Sentraloperasjon og dagkirurgisk seksjon ble totalrenovert i 2015. Vi er involvert i både akuttmottak og prehospital akuttmedisin, herunder legebemanningen av luftambulanse.

Arbeidsoppgaver:

50% arbeid på smertepoliklinikken

50% arbeid på anestesiseksjonen

utføre legearbeid som spesialist, i henhold til de til en hver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler

det er mulighet for, men ikke krav om å delta i vakttjeneste

Ansvar og myndighet:
ha ansvar for å utføre legearbeid som spesialist, i henhold til de til en hver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler

ha ansvar for å holde seg faglig oppdatert

Kvalifikasjoner:
spesialistgodkjenning i anestesiologi

erfaring med behandling av kroniske smertetilstander

tidligere erfaring med tverrfaglig smertebehandling vil bli vektlagt

være løsningsorientert og ha god evne til samarbeid

personlig egnethet vil bli vektlagt

forskningskompetanse vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
lønn etter kvalifikasjoner

et godt fagmiljø

støtte til videreutvikling av kompetanse

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Avdelingssjef Niels Becker, phone: +47 32803077, cell: +47 48098345

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com