SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Overlege

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3250393221

Closing date: 19-11-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Overlege, spesialist i psykiatri - Drammen DPS Akuttseksjon

Drammen DPS søker en dyktig og engasjert overlege, spesialist i psykiatri i 100 % fast stilling til akuttseksjonen, akutt poliklinikk

Drammen DPS er et av fem distriktpsykiatriske sentre i Vestre Viken HF, Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde er Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere.

Drammen DPS gir et allmennpsykiatrisk tilbud til befolkningen i opptaksområdet. DPSet består av fire seksjoner; en voksenpsykiatrisk poliklinikk, en sekjson for psykisk helse, rus og avhengighet, en døgnseksjon og en akuttseksjon.

Akuttseksjonen består av et døgnteam med åtte senger og en akutt ambulant poliklinikk. Ansvaret for Liaisontjenesten overfor Drammen sykehus er lagt til akuttseksjon. Akutt poliklinikken holder til sentralt i Drammen i moderne lokaler, 5 min. gangavstand til togstasjon sammen med den øvrige polikliniske driften i DPSet.

Arbeidsoppgaver:

Ø.hjelp vurderinger samt kortvarig behandling av pasienter i behov for akutt psykiatrisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Inngå i akuttberedsskap på dagtid i seksjonen.

Tverrfaglig samarbeid med øvrige seksjoner i avdelingen og andre samarbeidspartnere.

Undervise og veilede personalet i seksjonen og i primærhelsetjenesten.

Liaisontjeneste ved Drammen sykehus

Overlegene deltar i 12 delt felles hjemmevaktordning for Drammen DPS

Kvalifikasjoner:
Spesialist i psykiatri

Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Interesse og engasjement for akuttpsykiatri
Gode samarbeidsevner, ansvarsbevissthet og fleksibilitet
Evne til å arbeide effektivt og selvstendig

Vi tilbyr:
Et variert og spennende arbeid i et team med kompetanse innen psykiatrisk akuttbehandling. Teamet i tillegg til deg består psykologspesialist, psykolog, psykiatriske sykepleiere/vernepleiere og klinisk sosionom

Lønn etter avtale

Ukentlige seksjonsovergripende legemøter

Mulighet for fleksibel arbeidstid

Det legges til rette for kurs/ faglig oppdater

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ulrica Grannas Bore Seksjonsleder, phone: +47 93 03 16 29

Contact person:

Marit Opsahl overlege, phone: +47 32 80 43 80

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com