SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Overlege / psykiater

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Vettre

Employer: Vestre viken

Reference: 3122207223

Closing date: 17-07-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Overlege / psykiater

Klinikk for psykisk helse og rus, Psykiatrisk avdeling Blakstad, Akuttseksjon C har 12 døgnplasser og drives i nært samarbeid med avdelingens to øvrige akuttseksjoner A og B.

Akuttseksjon C er for mennesker med ulike psykiske lidelser, som trenger behandling på sykehusnivå. Mål, innhold og tid for oppholdet avtales med hver enkelt. Seksjonen gir ulike tilbud til pasientene, individuelt og i gruppe, blant annet i form av kognitiv terapi, miljøterapi, psykodynamisk tilnærming, samtalegruppe og psykoedukasjon i form av daglig undervisning. Seksjonens personale har høy kompetanse og kan tilby et godt og stimulerende faglig miljø. Teamarbeid og tverrfaglighet vektlegges. Vi jobber etter prinsippet "å møte folk som folk".

Seksjonen ledes av seksjonsleder med en psykologspesialist som faglig ansvarlig:

Vi har ledig 100 % stilling for overlege / psykiater.

Er du en engasjert og motivert person?
Søker du nye utfordringer i et kreativt og faglig miljø?
Da kan vi tilby deg et spennende arbeid og et godt arbeidsmiljø.

Som nyansatt vil du bli godt ivaretatt og få nødvendig opplæring.

Høres dette spennende ut, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.

Arbeidsoppgaver:
Utredning, diagnostikk, behandling
Delta i videreutvikling av seksjonens behandlingstilbud
Overlegene deltar for tiden i 10 delt bakvaktturnus

Kvalifikasjoner:
Spesialist i psykiatri
Søkere må beherske norsk eller annet nordisk språk

Personlige egenskaper
Faglig engasjert
Gode samarbeidsevner
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
En utfiordrende og spennende jobb i nært samarbeid med et tverrfaglig team
Tverrfaglig veiledning
Det er godt kollegialt miljø og regelmessig faglige møter for alle spesialistene i avd. Blakstad. Det er gode samarbeidsrutiner mellom de ulike seksjonene på Blakstad og mellom sykehusavdelingene og DPS'ene.
Positivt og hyggelig arbeidsmiljø
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til overenskomst m/DNLF

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Christine Soot Sandli Seksjonsleder, phone: +47 66751400 / 08, cell: +47 90115035

Contact person:

Turid Nordvik Seksjonsleder, phone: +47 95202578

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com