SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Overlege / psykiater

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Vettre

Employer: Vestre viken

Reference: 3021981304

Closing date: 15-06-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Overlege / psykiater - Psykiatrisk avdeling Blakstad

Klinikk for psykisk helse og rus, Psykiatrisk avdeling Blakstad har ledig vikariat for overlege / psykiater i 100 % stilling for tidsrommet 01.09.2016 - 31.09.2017.

Om jobben:

I alle seksjoner v/Psykiatrisk avdeling Blakstad samarbeider vi tett med pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester, samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov.

Psykiatrisk avdeling Blakstad ble ISO-sertifisert i 2012.

Vi søker etter spesialist i psykiatri . Personlig egnethet, samarbeidsevner, fleksibilitet og struktur vil bli vektlagt.

Overlegene deltar for tiden i 10-delt felles bakvaktordning. Det er et godt kollegialt og faglig miljø med gode samarbeidsrutiner mellom de ulike seksjonene.

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til overenskomst med DNLF.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Bente M. Teilstad Førstekonsulent, phone: +47 90863367

Contact person:

Carsten Bjerke Avdelingssjef, phone: +47 90631070

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com