SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lege

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Hønefoss

Employer: Vestre viken

Reference: 3062293541

Closing date: 18-05-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Overlege/lege i spesialisering (vikar) - BUPA Ringerike BUP

BUPA, med ca. 400 stillinger er organisert som egen avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. BUPA består av 10 seksjoner: 5 poliklinikker, Seksjon for ø.hjelp, Nevro-psykiatrisk seksjon, ungdomsseksjonen Fjellbrott (intermediær-enhet for ungdom, ungdomsseksjonene Bjerketun (langtids-enhet for ungdom) og seksjon ambulant familieenhet. Avdelingen driver aktivt egen prosjektutvikling og klinisk forskning. Det er opprettet egen forsknings- og utviklingsenhet ved klinikken. Det er et aktivt og solid legemiljø i avdelingen med totalt 37 legestillinger.

Opptaksområdet for avdelingen har ca 108.000 barn og unge i 26 kommuner. Avdelingen er godkjent for 4 års fullverdig utdanning i barnepsykiatri med komplett utdanningsprogram og veiledning. Legespesifikk undervisning og legemøter holdes ukentlig i Drammen for alle leger i BUPA/VVHF.

Ringerike BUP er en av 5 poliklinikker i avdelingen. Poliklinikken har i dag 24 fagstillinger og 16000 barn og unge i opptaksområdet. Det er utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten, øvrige enheter i BUPA, DPS og barneavdeling.

Poliklinikken har 2 overleger i full stilling og to LIS- hjemler for lege. Poliklinikken er godkjent for inntil 2 år tellende tjeneste.

Vi har følgende stilling ledig:

Vikar for overlege, Ringerike BUP ledig fra 15.08.2016 i 1 år. Dersom det ikke kommer kvalifiserte søkere kan det bli aktuelt å til sette LIS vikariatet i stedet. Lege i spesialisering kan derfor også søke.

Arbeidsoppgaver:
Utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med psykiske lidelser og deres familier

Deltakelse i internt tverrfaglig samarbeid, samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat

Holde seg oppdatert innen eget fagområde, motta veiledning og delta aktivt i aktuelle undervisningsprogram

Stillingen inngår i BUPA's vaktordning, hjemmevakt m/LIS i primærvakt

Krav til søker:
Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
Lege med norsk autorisasjon
Førerkort for personbil

For øvrig vektlegges:
Relevant erfaring fra BUP-feltet
Personlig egnethet og samarbeidsevne
Lokal tilknytning
Beherskelse av norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon

Politiattest må fremlegges ved ansettelse

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

seksjonsleder Anselm Kiersch, phone: +47 32 11 65 60

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com