SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Overlege

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3319727160

Closing date: 20-02-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Overlege - kardiologi - Medisinsk avdeling, Drammen sykehus

Avdelingen har områdefunksjoner og lokalsykehusfunksjon for henholdsvis 460.000 og 160.000 innbyggere. Fast overlegestilling innen kardiologi er ledig da en av våre overleger har gått av for aldersgrense..

Om avdelingen:

Avdelingen har syv overlegestillinger i hjertesykdommer, alle besatt. Avdelingen har bred klinisk kompetanse innen hjertemedisin. Antall hjertesenger er nå 20. I tillegg har medisinsk observasjonspost, nær akuttmottaket, 8 senger og kompetanse og MTU for vurdering av pasienter med brystsmerter. Medisinsk intensivavdeling har 6 tekniske senger, for ikke-intuberte medisinske intensivpasienter.

Avdelingen har velutstyrt hjertemedisinsk poliklinikk med 5 ekkomaskiner. Det gjøres årlig ca. 3000 transthoracale og ca. 100 øsofagus ekko-undersøkelser. Avdelingen har ansvaret for pacemakerimplantasjonene i hele Buskerud, samt to kommuner i Vestfold og to kommuner i Oppland. I 2016 ble det implantert over 300 pacemakere, og drt ble utført 400 pacemakerinngrep totalt. Avdelingen utfører også høyresidig hjertekateterisering, ca 40 prosedyrer pr. år, og har siden 2012 hatt områdefunksjon for ICD i Vestre Viken. I 2016 ble det foretatt 70 nyimplantasjoner og over 20 ICD bytter.

Avdelingen er godkjent for utdanning i hjertesykdommer gruppe II med inntil 18 mnd., og har akademisk kompetanse og egne forskningsprosjekter med doktorgradsprogrammer. I kardiologi eget prosjekt innen sekundærprevensjon ved koronar hjertesykdom.

Medisinsk avdeling har alle grenspesialiteter innen indremedisin, og er temporært seksjonert med klinisk arbeid og spesialundersøkelser innen grenspesialitetene på hverdager. Dette gir rom for god klinisk integrasjon med de øvrige indremedisinske grenspesialiteter. Stillingen inngår i avdelingens kardiologiske vaktordning.
Vaktordninger for tiden: Turnusleger, dublert LIS vakt (kveld og natt), generell overlegebakvakt tilstede om kvelden og 10-delt kardiologisk bakvakt med hjemmevakt om natten og avspaseringsuke hver 10. uke.

Sykehuset har velutstyrt klinisk kjemisk laboratorium, isotop laboratorium og røntgenavdeling med moderne ultralyd, CT og MR modaliteter, og eget patologisk laboratorium.

Vi søker en tilpasningsdyktig person med gode samarbeidsevner og faglige kvalifikasjoner, med interesse for og kompetanse til å videreutvikle det kardiologiske fagmiljø i avdelingen. Akademisk kompetanse vil bli vektlagt.

Søkeren må være spesialist i indremedisin med grenspesialist i hjertesykdommer. Arbeidstid, lønn og tidspunkt for tiltredelse etter nærmere avtale.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Avdelingssjef Einar Husebye, phone: +47 03525

Contact person:

seksjonsoverlege Erik Gjertsen, phone: +47 91854478

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com