SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Overlege

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3336357554

Closing date: 31-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Overlege i pediatri - Barn-unge Leger DS

Vestre Viken har et befolkningsgrunnlag på 470 000, med ca. 5000 fødsler per år. Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus er en av landets største barneavdelinger, og tar i mot barnepasienter fra 4 sykehus i Vestre Viken. Drammen sykehus ligger ca. 40 minutters kjøring fra Oslo og har enkel tilgang til kollektivtransport.

Vi har en ledig fast, 100% stilling for overlege ved Barne- og ungdomsavdelingen.

Vi søker primært en overlege med bred pediatrisk kompetanse og særinteresse innenfor neurologi.

I tillegg til primæroppgaver i neurologi skal den som ansettes ta del i avdelingens generelle barnemedisinske virksomhet. Avdelingen har behandlingsansvar for barn bosatt i Asker og Bærum, Buskerud og noen kommuner i Vestfold og Oppland. Ambulant tjeneste til de andre sykehusene i foretaket vil inngå i tjenesten.

Ansettelse i stillingen krever dokumentert spesialisering.

Forskerkompetanse, personlig egnethet og motivasjon vektlegges. Barneavdelingen har et godt sosialt og faglig miljø på tvers av profesjonsgrenser, med alle subspesialiteter representert.

Tiltredelse etter avtale.

Vi ber om at søknad sendes elektronisk.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Avdelingsoverlege Anders Morken, email: Click here

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com