SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Overlege

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Hønefoss

Employer: Vestre viken

Reference: 3005937138

Closing date: 20-04-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Overlege, hematologi - Ringerike sykehus

Ringerike sykehus er en del av Vestre Viken HF. Det er lokalisert til Hønefoss og har et befolkningsgrunnlag på 82 000. Det er et stort akuttsykehus.

Medisinsk avdeling har 5500 innleggelser, 14000 polikliniske konsultasjoner og 1400 dagbehandlinger.
Indremedisinsk avdeling har alle grenspesialitetene med unntak av endokrinologi.
Det er en hematolog på avdelingen.
Avdelingen har 17 overleger, 12 LIS-leger og 6 turnuskandidater.
Overlegene har for tiden 10 delt vaktturnus i 3-delt vaktsjikt.

Vi har ledig ny stilling for hematolog med arbeid i poliklinikk og på sengetun samt delta i vaktturnus.

Hemtalogene jobber i nært samarbeid med onkologene og må regne med til en viss grad å utrede og behandle lymfomer. Vi har egen poliklinikk for kreft og blodsykdommer, onkologisk sengeavdeling med 6 senger samt palliativt team. Sykehuset har ikke egen trombofilispesialist, men håper vi kan få dette i gang med ny hematolog.

Vi har undervisning av LIS-leger og tett samarbeid med primærhelsetjenesten.

Lønn etter avtale.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

avdelingsoverlege Thanendran Mariampillail, phone: +47 481 08 400

Contact person:

avdelingssjef Oddmund Nestegard, phone: +47 907 30 595

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com