SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Overlege

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3147812272

Closing date: 01-09-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Overlege - Alderspsykiatrisk seksjon B, Psyk. avd. Blakstad

Klinikk for psykisk helse og rus, Psykiatrisk avdeling Blakstad, Alderspsykiatrisk seksjon B (døgnseksjon) har ledig 100 % fast stilling som overlege fra d.d.

Psykiatrisk avdeling Blakstad ligger idyllisk til ved sjøen i Asker, midt mellom Oslo og Drammen.

Alderspsykiatrisk seksjon B har 13 døgnplasser fordelt på 2 grupper, og vi tilbyr utredning og behandling til eldre mennesker der psykisk lidelse oppstår etter 65 års alder. Bemanningen består av erfarent miljøpersonale (sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere med og uten spesialutdanning), psykologer, leger, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom.

Seksjonen vektlegger tverrfaglig arbeid og samarbeider tett med Alderspsykiatrisk seksjon A som er lokalisert i samme bygg. Det er også et nært samarbeid med Alderspsykiatrisk poliklinikk, blant annet med felles inntaksmøte og felles fagdager. Med to alderspsykiatriske døgnseksjoner og alderspsykiatrisk poliklinikk samlet på ett sted, er vi et stort og kompetent fagmiljø.

Vi samarbeider tett med pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester, samt andre seksjoner i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov.

Seksjonen ledes av seksjonsleder med en av overlegene som medisinskfaglig ansvarlig.

Vi søker:

etter spesialist i psykiatri med interesse og gjerne med erfaring fra alderspsykiatri. Personlig egnethet, god arbeidskapasitet, gode evner til kommunikasjon og samarbeid og interesse for fagutvikling og teamarbeid vil bli vektlagt.

Du vil komme til et høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap.

Seksjonene vektlegger kvalitetsarbeid, og Psykiatrisk avdeling Blakstad ble ISO-sertifisert i 2012.

Aktuelle søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig og ha grunnleggende datakunnskaper.

Overlegene deltar i 10-delt bakvaktsordning. Det er et godt kollegialt miljø og regelmessige faglige møter for alle spesialistene på psykiatrisk avdeling Blakstad.

Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til overenskomst med DNLF.

Kontaktinfo:
Elisabeth Heggen
Seksjonsleder
66751192 / 92812381

Helle-Britt Løkka
Fagutviklingsykepleier
66751191 / 99298948

Hege Marie Dalsveen
Overlege
66751170 / 97568339

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com