SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lege

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3336344479

Closing date: 15-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Lege i spesialisering

Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus har områdefunksjon i Vestre Viken for barn og pediatrisk ungdom i Buskerud, deler av Vestfold og Oppland samt Asker og Bærum. Barne- og ungdomsavdelingen har en barnepopulasjon på om lag 110.000. Avdelingen består av Nyfødt intensiv, Poliklinikk og dagbehandling, Barne- og ungdomsseksjon med barneakuttmottak, CL team, samt seksjon for klinisk ernæring. Nyfødt intensiv tar i mot premature barn fra uke 28. Avdelingen har rundt 200 ansatte. Drammen sykehus planlegger nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.

Vi har ledige fast stilling for lege i spesialisering i barnesykdommer, generell pediatri:

Gruppe 1-tjeneste vil etter planen tilbys ved OUS.
Stillingene inngår for tiden i 12-delt tilstedevakt og barnelegene ambulerer regelmessig til de andre sykehusene i Vestre Viken. Nærmeste leder er avdelingsoverlegen.

Vi ønsker oss søkere som har bred pediatrisk kompetanse og spesiell interesse for gastro. Interesse for sosialpediatri er også ønskelig.

Personlig egnethet for stillingene vektlegges.

Ved ansettelse kreves politiattest etter helsepersonellovens § 20 a.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Avdelingsoverlege Sjur Klevberg, phone: +47 32 80 31 09

Contact person:

Avdelingssjef Mariann Hval, phone: +47 32 80 31 10

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com