SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Ernæringsfysiolog

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3192895926

Closing date: 18-09-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Ledig vikariat i 100 % stilling for Klinisk ernæringsfysiolog - Klinisk ernæringsfysiologi DS

Seksjon ved klinisk ernæringsfysiologi, har ledig et 100 % svangerskapsvikariat for klinisk ernæringsfysiolog (KEF), i perioden 21.11.16-31.12.17.

Seksjon for klinisk ernæringsfysiologi her organisert under Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus, Vestre Viken, og yter tjenester til hele Drammen Sykehus. Fire kliniske ernæringsfysiologer fordelt på 3,10 % stilling jobber i team, og veileder voksne og barn i et spennende variert arbeid i et medisinsk miljø. Vikariatet er hovedsakelig for barne-KEF tilknyttet Barne- og ungdomsseksjonen, Nyfødt intensiv, samt Seksjon for barnepoliklinikk og dagbehandling. Ved fravær på KEF-seksjonen må det påregnes å bidra på voksenavdelingene ved sykehuset.

Arbeidsoppgaver:

- Medisinsk ernæringsveiledning av inneliggende barn/unge på Barne- og ungdomsseksjonen og Nyfødt intensiv, i tillegg til vurdering/behandling/oppfølging av pasienter på Seksjon for barnepoliklinikk og dagbehandling.
- Undervisning for pasientgrupper, hovedsakelig cøliakikurs, samt kurs for overvektige barn og unge.
- Internundervisning for leger og annet helsepersonell.
- Delta i tverrfaglige team på seksjonene ved Barne- og ungdomsavdelingen.
- Delta i Barne- og ungdomsavdelingens spiseteam.
- Utarbeide og oppdatere undervisningsmateriale/brosjyrer.
- Delta i aktuelle prosjekter/forskning.
- Veiledning av KEF-studenter.

Du må ha interesse for generell pasientrettet ernæringsfysiologi, og undervisning for enkeltpasienter, grupper og helsepersonell. Du må i tillegg ha evne til å jobbe selvstendig og være fleksibel. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges. Klinisk ernæringsfysiolog som ikke har erfaring med barn er velkommen til å søke.

Søker må ha gyldig autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med klinisk ernæringsfysiolog Karianne Nordahl eller avdelingssjef Mariann Hval.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Mariann Hval Avdelingssjef, phone: +47 32 80 30 00

Contact person:

Karianne Nordahl Klinisk ernæringsfysiolog, phone: +47 32 80 30 00

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com