SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Helsesekretær

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Drammen

Employer: Vestre viken

Reference: 3257638051

Closing date: 28-11-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Vestre viken søker Helsesekretær

Brystdiagnostisk senter har ansvar for all brystdiagnostikk i Vestre Viken, både mammografiscreening, klinisk mammografi og mammapoliklinikken.

I tillegg til dette har vi også thyreoideapoliklinikk.

Vi har ledig fast 100% stilling som helsesekretær, med tiltredelse 02.01.17.

Ved intern ansettelse kan det bli ledig en mindre stillingsprosent.

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner:

Sekretærerfaring fra medisinsk kontorfaglig virksomhet.

God kjennskap og erfaring med DIPS, RIS, og mammografiscreeningens bookingsystem.

Gode norskkunnskaper (skriftlig og muntlig) og kjennskap til medisinsk terminologi.

Personlige egenskaper:
Evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og systematisk.

Forståelse for god kvalitet og service.

Meget gode samarbeidsevner.

Toleranse for stort arbeidspress.

Personlig egnethet vil også bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver:
Pasientdokumentasjon og registrering i elektronisk pasientjournalsystem (DIPS og RIS).

Innkalle pasienter til polikliniske undersøkelser,behandling og kontroll.

Ekspedisjonsarbeide.

Telefonservice.

Post og dokumentbehandling.

Scanning.

Andre kontorfaglige oppgaver ved behov.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Fagansvarlig kontor Hanne Fjeldstad Mehren, phone: +47 32862350

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com