SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Forsker

Contract type: Vikariat

Percentage: 50-70%

Location: Lier

Employer: Vestre viken

Reference: 3306096506

Closing date: 21-02-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Forsker søkes til 50-70 % stilling over 4 år

Bli med å videreutvikle et spennende og hyggelig forskningsmiljø!

Psykisk helse og rus (PHR) er den største fagklinikken i Vestre Viken og består av ni kliniske avdelinger med over 50 seksjoner, 1800 årsverk og 2600 ansatte. Klinikkens FoU- avdeling (forskning og fagutvikling) har som overordnet mål å bidra til å forbedre og utvikle de kliniske kjerneoppgavene. Avdelingen er preget av flerfaglighet og har for tiden 12 medarbeidere med åtte ulike fagbakgrunner. Dette er forskere, stipendiater, FoU-rådgivere og spesialkonsulenter, samt avdelingskonsulent og forskningssjef (avdelingens leder).

Vi søker nå en forsker i 50 -70 % stilling over fire år:

Sammen med avdelingens øvrige medarbeidere vil du utvikle, veilede og lede klinisk relevante prosjekter innenfor våre satsningsområder. Blant klinikkens nye satsningsområder er disse:

Bruke kliniske rutinedata i forskning / etablere systematisk elektronisk innsamling
Etablere tilbakemeldingssystemer i utredning og behandling
Utvikle resultatmål for behandling
Interesse for og kjennskap til disse feltene vil derfor være særlig nyttig. Du vil for øvrig delta i avdelingens løpende drift, samarbeide med og rapportere til forskningssjef.

Faget psykisk helse og rus spenner fra lettere til alvorlige psykiske lidelser med sammensatte årsaker og spesialisthelsetjenesten har mange oppgaver i den tyngre delen av dette spekteret. Dette skal gjenspeiles i våre satsningsområder for forskning og fagutvikling. FoU-avdelingen arbeider nå med å etablere et nytt satsningsområde: Tidlige kliniske kjennetegn ved alvorlige psykiske lidelser, og deres forløpstrekk over tid. Vi vil fremskaffe ny forståelse og kunnskap som kan styrke diagnostikk og prediksjon. Vi har bygget opp bred erfaring og kompetanse innen disse utfordrende tilstandene.

Formelle krav til søker:
Det kreves relevant ph.d.-grad og klinisk erfaring innenfor psykisk helse og rus. Klinisk spesialitet er ønskelig men ikke en forutsetning. Erfaring med komplekse prosjekter samt organisasjonsforståelse vil vektlegges.

Personlige egenskaper som vektlegges:
Er positiv og løsningsorientert
Er selvstendig, tar initiativ og er handlingsorientert
Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
Kan motivere andre og bygge relasjoner
Liker å samarbeide og jobbe i team
Personlig egnethet for stillingen
Mulighet for fleksibel arbeidstid og hjemmekontor etter avtale, samt relevante kurs og kompetansebygging. For ytterligere informasjon og interesse, ta kontakt med forskningssjef Paul Møller, Fou-avdelingen på telefon 32 80 43 43 eller mobil 911 76 084.

Psykiatrisk avdeling Lier og Psykiatrisk avdeling Blakstad er for tiden i en sammenslåingsprosess mot fullstendig samlokalisering på Blakstad innen 31.12.2017. Vi gjør derfor oppmerksom på at arbeidssted kan endres som følge av nødvendige organisasjonsendringer.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Paul Møller Forskningsjef, phone: +47 32 80 43 43, cell: +47 911 76 084

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com