SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fagutviklingssykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Gjettum

Employer: Vestre viken

Reference: 3027629327

Closing date: 22-05-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Fagutviklingssykepleier, 100 % fast - Infeksjonsmedisinsk seksjon, Bærum sykehus

Infeksjonsposten på Medisinsk avdeling, Bærum sykehus består av en sengepost med plass til 18 pasienter, samt poliklinikk. Vi har mange spennende infeksjonsmedisinske problemstillinger, kompliserte beininfeksjoner, tuberkulose, noe tropemedisin og Vestre Vikens fire godkjente luftsmitte-isolater. Infeksjonsposten har høy faglig kvalitet og kontinuitet i pasientbehandling, og god helhetlig styring av personalressurser. Vi er en aktiv avdeling med høyt tempo.

Fagutviklingssykepleier inngår i postens lederteam sammen med avdelingssykepleier og assisterende avdelingssykepleier, og som fagutviklingssykepleier har du ansvar for fagutvikling av sykepleien i seksjonen..
Stillingen er dagtid, med arbeid hver 4. helg, 20 % av stillingen vil være i pasientnært arbeid,

Ved intern rekruttering kan det bli ledig sykepleierstilling.

Vi kan tilby:

Tilrettelegge for internundervisning, obligatorisk opplæring og praktisk/faglig veiledning av seksjonens personale.
Organisere/gi opplæring i medisinsk teknisk utstyr og annet utstyr/rutiner.
Ajourføre og implementere prosedyrer
Organisere/gi opplæring og veiledning til nyansatte, ekstravakter og studenter
Dokumentere opplæring, kurs og veiledning
Jobbe kunnskapsbasert
Organisere fagdager og internurndervisning
Utfører sykepleieoppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner:
Autorisert/offentlig godkjent sykepleier
Videreutdanning i smittevern/infeksjonssykepleie er ønskelig, eller annen relevant kompetanse
God muntlig og språklig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:
Fleksibel, kreativ og en aktiv bidragsyter til forbedringsarbeid
Positiv, initiativrik og viser engasjement
Gode datakunnskaper
Strukturert, tydelig og ansvarsbevisst
Gode kommunikasjons og samarbeidsevner.
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
Mange faglig dyktige og hyggelige kollegaer
Tilpasset opplæring
Nettverk for fag og kvalitet på medisinsk avdeling
Gode velferdstilbud

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ane Berggrav-Sørensen Avdelingssykepleier, phone: +47 67809566

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com